Afsprakennota 2020-2021

De afsprakennota 2019- 2020 vind je hier

De afsprakennota maakt integraal deel uit van het schoolreglement.