Afsprakennota 2017-2018

De afsprakennota 2016-2017 vind je hier

De afsprakennota maakt integraal deel uit van het schoolreglement.