Afsprakennota 2018-2019

De afsprakennota 2018- 2019 vind je hier

De afsprakennota maakt integraal deel uit van het schoolreglement.