Taalinitiatie Frans

Op onze school maken de kinderen op een speelse manier kennis met de Franse taal vanaf de 3de kleuterklas tot het 4de leerjaar. 
De Franse taal is in de eerste plaats een middel om heel leuke dingen te doen, om Flonflon en zijn vriendjes beter te leren kennen.

Zo zal de stap naar het eigenlijke Frans leren voor kinderen ook vlotter verlopen, aangezien de kinderen van jongsaf aan kennis hebben gemaakt met de typische Franse klanken.

Taalinitiatie Frans is geen doel op zich en wordt dus ook niet beoordeeld. Het is wel een middel om bijvoorbeeld een inleiding van een les muzische vorming te doen.