Schoolongeval / medicatie op school

Schoolongeval:

Uw kind heeft een ongeval gehad op / op weg naar of van school.
Om tegemoet te komen in de kosten, is onze school via het schoolbestuur verzekerd bij Belfius.

Gelieve de verzekeringsdocumenten van Belfius (te verkrijgen op het secretariaat van de school) volledig in te vullen.
Ook de behandelende geneesheer dient een deel in te vullen. U bezorgt ons het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk terug.
Bijgevolg kan de school aangifte van het ongeval bij Belfius doen.

De onkosten veroorzaakt door het ongeval, dient u eerst zelf te betalen.

U houdt alle onkostennota’s bij en gaat hiermee na het beëindigen van de behandelingen naar uw ziekenfonds. Daar vraagt u een bewijs van het bedrag dat u dient op te leggen. Dat bewijs bezorgt u aan Belfius.

Bij materiële kosten (bv. een bril) dient u een factuur te vragen en in te dienen.

Wij wensen uw kind alvast een spoedig herstel!

 

Medicatie op school:

Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf het aanvraagformulier in te vullen.

Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen, langer duurt dan een schooljaar, dient bij het begin van een nieuw schooljaar een nieuw formulier te worden ingediend.
Ook bij een wijziging van therapie of medicatie moet een nieuw formulier ingevuld worden.

Medische handelingen op school

Attest medicijnen