Medicatie op school

Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf het aanvraagformulier in te vullen.

Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen, langer duurt dan een schooljaar, dient bij het begin van een nieuw schooljaar een nieuw formulier te worden ingediend.
Ook bij een wijziging van therapie of medicatie moet een nieuw formulier ingevuld worden.

Medische handelingen op school

Attest medicijnen