Informatiekanalen

 

Onze school probeert onze kinderen, ouders en grootouders zo goed mogelijk te informeren.
Dit kan via verschillende wegen:
- Website van de school
- Website van stad Lokeren
- Directeur en secretariaat
- Gimme 
- Digitaal scherm aan de poort
- 'Wie is wie' bord aan de ingang van de school
- Infoavonden eind augustus
- Klasagenda's van de leerlingen 
- Oudercontacten
- Rapporten lagere school
- MDO's + zorgcoördinator
- Momenten aan de schoolpoort
- Informatiebrieven bij activiteiten