Informatiekanalen

 

Onze school probeert onze kinderen, ouders en grootouders zo goed mogelijk te informeren.
Dit kan via verschillende wegen:

 • Website van de school
 • Directeur en secretariaat
 • Website van stad Lokeren
 • Schoolkalender
 • Afsprakennota
 • Oudercontacten (data kan je vinden op de website)
 • MDO's + zorgcoördinator
 • Informatiebrieven bij activiteiten
 • Rapporten (lagere school)
 • 'Wie is wie' bord aan de ingang van de school
 • Klasagenda's van leerlingen en heen en weerschriftjes kleuters
 • Babbel aan de schoolpoort
 • Contactmomenten met leerkrachten (speelplaats, klas)