Buitenschoolse kinderopvang Patjoepelke

Opvang via kinderclub Patjoepelke (voorschoolse en naschoolse opvang)

Beste ouders,

Sinds januari heeft Kinderclub Patjoepelke een nieuw registratiesysteem.
Graag willen wij u attent maken dat kinderen die niet in dit systeem geregistreerd zijn géén gebruik kunnen maken van deze dienst.
Hieronder vinden jullie de procedure om de inschrijving in orde te brengen.  Onderaan vinden jullie ook nog uitleg in verband met opvang tijdens schoolvrije dagen en vakanties.

Inschrijving : Registratie in TicketGang

Ouders die gebruik willen maken van voorschoolse, naschoolse, woensdagnamiddagopvang, schoolvrije dagen of vakantieopvang, moeten zich:

-       vooraf registreren in het online inschrijvingsprogramma. Registreren kan eenvoudig  via https://lokeren.ticketgang.eu. De handleiding kunt u terugvinden op de website van de stad Lokeren onder buitenschoolse kinderopvang.

-       de ouder dient ook een schriftelijke overeenkomst binnen te brengen, Indien er geen getekende schriftelijke overeenkomst is, kunnen wij uw dossier niet activeren.

Door zich in te schrijven/registreren verklaart de ouder zich akkoord met het huishoudelijk reglement van Kinderclub Patjoepelke. Het huishoudelijk reglement kan je bekomen op de locatie, het secretariaat alsook op de website van stad Lokeren.

Als beide zaken in orde zijn kunnen wij een badge aanmaken op naam van uw kind, deze kan worden afgehaald op de opvanglocatie. 

Reserveringen voor vakanties

Reserveren is verplicht tijdens de vakantieperiode. Voor elke vakantie worden de reserveringsdata meegedeeld via de infokrant en de website (www.lokeren.be). Ouders delen mee op welke dagen en welke uren zij hun kinderen aan de opvang willen toevertrouwen. De reservatie gebeurt online. Ouders die niet over een computer beschikken, helpen we graag verder op het secretariaat.

Reserveringen voor schoolvrije dagen

Ook op schoolvrije dagen is online reserveren verplicht (ouders die niet over een computer beschikken, helpen we graag verder op het secretariaat) of via de administratieve dienst (09 340 95 90). Je dient de uren door te geven dat je gebruik wenst te maken van de kinderopvang, tussen 7u en 18u30. De opvang wordt op schoolvrije dagen in één locatie gecentraliseerd en gaat door indien er minstens 5 reservaties zijn. Een week vooraf wordt beslist of de opvang doorgaat.