Algemeen

Schooluren

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

* ochtend: 08u25 tot 12u00
* middagpauze
* namiddag 13u25 tot 15u20

Woensdag:

* ochtend: 08u25 tot 12u00
* namiddag: vrij

’‘s Morgens gaat de schoolpoort open om 08u10 voor de kinderen die geen opvang nodig hebben. Kinderen die vroeger aan school zijn gaan naar de ochtendopvang van de school, dit voor de veiligheid van de kinderen. Na de middag gaat de poort van de speelplaats open vanaf 13u10 voor de leerlingen die thuis gaan eten. Tijdens de speeltijden mogen er geen kinderen in de lokalen en gangen aanwezig zijn.

 

Voor-en naschoolse opvang

De voorschoolse opvang:
gaat door in de containers naast de school. Er zijn mensen aanwezig van kinderclub Patjoepelke die de opvang voor hun rekening nemen, geen leerkrachten van de school.
Dit is mogelijk vanaf 7u tot 8u10.

De naschoolse opvang:
- Kleuters en 1e graad: 16u-18u30 (bij Patjoepel naast de school)
- 2e en 3e graad: 16u-17u (avondstudie op school in de refter van het lager), 17u-18u30 (bij Patjoepel naast de school) 

Voor- en naschoole opvang kost €1 per beginnend half uur.
Wij werken samen met de buitenschoolse kinderopvang, Sportlaan 2 Lokeren. Voor meer inlichtingen kan u terecht op het nummer: 09/235 31 08. Op verlofdagen en tijdens vakantieperiodes kunnen de kinderen steeds terecht in ‘Buitenschoolse Opvang’, Kinderen kunnen in Patjoepelke terecht na het in orde brengen van een administratief dossier. Kinderen die niet op voorhand ingeschreven zijn bij Patjoepelke kunnen geen gebruik maken van de opvang. Voor opvang op schoolvrije dagen en alle vakanties is reservatie noodzakelijk. Indien meerdere scholen gelijktijdig een schoolvrije dag hebben, wordt de opvang gecentraliseerd door de buitenschoolse kinderopvang.

Graag willen wij u attent maken dat kinderen die niet in dit systeem geregistreerd zijn géén gebruik kunnen maken van deze dienst.
Hieronder vinden jullie de procedure om de inschrijving in orde te brengen. 

Ouders die gebruik willen maken van voorschoolse, naschoolse, woensdagnamiddagopvang, schoolvrije dagen of vakantieopvang, moeten zich:
- vooraf registreren in het online inschrijvingsprogramma. Registreren kan eenvoudig  via https://lokeren.ticketgang.eu. De handleiding kunt u terugvinden op de website van de stad Lokeren onder buitenschoolse kinderopvang.
- de ouder dient ook een schriftelijke overeenkomst binnen te brengen, Indien er geen getekende schriftelijke overeenkomst is, kunnen wij uw dossier niet activeren.

 

Belangrijke data 

Schoolvakanties:

Eerste trimester:

- Herfstvakantie: van 30 oktober 2023 tot en met 5 november 2023
- Kerstvakantie: van 25 december 2023 tot en met 7 januari 2024

Tweede trimester:

 - Krokusvakantie: van 12 februari 2024 tot en met 18 februari 2024
 - Paasvakantie: van 1 april 2024 tot en met 14 april 2024

Derde trimester:

 - Onze Lieve Heer Hemelvaart: 9 mei 2024
 - Brugdag: 10 mei 2024
 - Pinkstermaandag: 20 mei 2024

Pedagogische studiedagen (geen school voor de leerlingen):

- woensdag 20 september 2023
- woensdag 15 november 2023
- vrijdag 2 februari 2024
- woensdag 6 maart 2024 

Facultatieve vrije dagen

- maandag 2 oktober 2023
- maandag 27 mei 2024