Van code geel naar code oranje

Beste ouders,

Wijziging van code geel naar code oranje.
Zoals jullie wellicht reeds hebben vernomen schakelt het onderwijs over van code geel naar code oranje. 
Voor het basisonderwijs zijn de wijzigingen eerder beperkt.

Wanneer gaan de wijzigingen in?
Deze wijzigingen gaan in vanaf dinsdag 27/10/2020 (maandag 26/10 → geen school voor de kinderen: pedagogische studiedag voor het schoolteam)

Wat betekent dit concreet?
Wat kan nog? 
- Alle kleuters en leerlingen blijven voltijds 5 dagen per week naar school gaan. 
- Zwem- en turnlessen gaan door.
- Warme maaltijden kunnen verder geserveerd worden, onze refterwerking was reeds georganiseerd op code oranje.
- Kleuters en leerlingen spelen buiten tijdens de speeltijden. Ze hoeven niet in “klasbubbels” te spelen.
- Ouders die de school wensen te bezoeken (nieuwe instappers) dienen vooraf een afspraak te maken. 
- Logopodie en andere blijven verder mogelijk. 

Wat kan niet in code oranje? 
- Eendaagse en meerdaagse uitstappen worden opgeschort.
- Culturele activiteiten (zoals toneel,…) kunnen niet doorgaan.
- Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken worden aan 1 school toegewezen, hierdoor vallen de lessen
  levensbeschouwing weg en worden vervangen door individuele taken (gaat pas in na de herfstvakantie).

We blijven inzetten op: 
- Les op school! 
- Zoveel mogelijk ventilatie in al onze lokalen 
- Extra handhygiëne 
- Extra poetsbeurten in de toiletten
- Klassen worden dagelijks gepoetst
- Looprichtingen in gangen van de school

Richtlijnen bij een vermoeden of bevestigd geval van COVID-19
Indien je als ouder(s), of je kind(eren) op doktersadvies in quarantaine wordt geplaatst, gelieve de school hiervan steeds op de hoogte te brengen. Heb je twijfels, contacteer steeds je huisarts. 
Op basis van deze info, kunnen we in samenwerking van het CLB en schoolbestuur, eventuele verdere stappen ondernemen in functie van ieders gezondheid 

Bij wijzigingen brengen wij jullie opnieuw op de hoogte.
Hou jullie gezond!
Lieve groet vanwege het hele schoolteam,

Stijn Deschepper
Directeur 

Deze blogpost werd geplaatst op Friday, October 23, 2020 om 13:55 door Elien Vermeulen onder Ongecategoriseerd.