Ook kleuterschool SBS Spoele volgende week gesloten

Beste ouders,

Eergisteren kondigde het overlegcomité een opschorting van de lessen aan in het lager en secundair onderwijs in de week voor de paasvakantie. Gisteren werkten wij een scenario uit dat de kleuterschool openhield en dat hebben wij ook gecommuniceerd. Gisterenmiddag besliste de Waalse regering om de kleuterscholen toch te sluiten waarop omstreeks 15u ook minister-president Jambon aankondigde dat scholen zelf de beslissing moeten nemen om hun kleuterafdeling al dan niet open te houden. Later op de avond communiceerde het Gemeenschapsonderwijs en kort daarna ook het Katholiek onderwijs alle kleuterscholen te sluiten. Gezien deze snelle wijzigingen hebben ook wij opnieuw overleg gepleegd met de schepen bevoegd voor onderwijs, de stedelijke preventieadviseur en de buitenschoolse kinderopvang en werd gezamenlijk beslist om ook de Lokerse stedelijke kleuterscholen van Eksaarde, Staakte en Spoele volgende week te sluiten en in te zetten op noodopvang voor zowel de kleuters als voor de kinderen van de lagere school. Op deze manier kunnen we alle ouders helpen die ons nodig hebben en helpen we tegelijkertijd maximaal mee om het coronavirus in te dijken wat de essentie is van deze maatregel.  

noodopvang en voor- en naschoolse opvang
Voor de noodopvang vragen wij geen attesten, noch verantwoording en u hoeft ook niet op voorhand in te schrijven. Wij vragen juist om uw kind enkel naar school te brengen op de momenten dat u ons echt nodig heeft. De voor- en naschoolse opvang blijft gegarandeerd door Patjoepelke, deze is betalend. Tijdens de schooluren (tussen 8u10 en 16u) is de noodopvang gratis voor ouders die hier nood aan hebben. Kinderen mogen hun huiswerk meenemen om dit op school te maken. 

attest (RVA) voor het werk
Ouders die een attest van schoolsluiting wensen voor het werk kunnen dit in bijlage in Gimme vinden, uitprinten en zelf verder aanvullen.   

na de paasvakantie
Voorlopig durven we veronderstellen dat de scholen na de vakantie terug zullen openen. Indien dit niet zo is volgt een communiqué via Gimme.  We kunnen alvast meegeven dat er de week na de paasvakantie sowieso geen warme maaltijden worden aangeboden. 

verwarrende communicatie
De kettingreactie aan beslissingen afgelopen uren en dagen zorgden voor een onverwachte wending. Onze communicatie werd hierdoor in snelheid gepakt. 

Alvast onze excuses voor de verwarring die de communicatie van gisteren kan hebben veroorzaakt, we hopen ook dat u begrijpt dat dit buiten onze wil om gebeurde.

Namens team Spoele wens ik u allen een heel fijne paasvakantie en blijf vooral gezond!

Vriendelijke groeten, 

meester Stijn
directeur SBS Spoele

 
 
Deze blogpost werd geplaatst op Friday, March 26, 2021 om 13:49 door Elien Vermeulen onder Mededeling.