Laatste update van dit schooljaar

Beste ouders,

 

Een heel bijzonder schooljaar loopt ten einde! Graag nog eens jullie aandacht voor volgende mededelingen: 

EINDE SCHOOLJAAR 2019- 2020

Rapporten

De eindrapporten worden meegegeven op maandag 29 juni.  

Proclamaties

K3

De proclamatie zal dit jaar in de derde kleuterklas helaas niet doorgaan. Er zullen vervangende activiteiten plaatsvinden op school en ook de ouderraad voorziet een fijn extraatje voor de kinderen. De juffen zullen een filmpje maken om het ook voor de ouders aanschouwelijk te maken.

L6

De proclamatie voor L6 gaat wel door, op maandagavond 29 juni worden de leerlingen van L6A om 18u00, de leerlingen van L6B om 19u00 en de leerlingen van L6C om 20u worden uitgenodigd. Er zal een beperkt aantal meesters en juffen zal aanwezig zijn.

Leerlingen mogen worden vergezeld door maximum 2 personen (meestal zijn dit de ouders), bij gescheiden ouders mogen de partners ook meekomen, maar zij dienen hiervoor op voorhand een mailtje te sturen naar de directeur om hiervoor een uitzondering aan te vragen, we moeten namelijk bewaken dat er niet meer dan 100 personen tegelijkertijd aanwezig zijn. Broers en zussen kunnen enkel mee indien we helaas niet extra bovenop de 2 genodigden niet mee uitnodigen. Hapjes en drankjes zullen er dit jaar uitzonderlijk niet bij zijn.

 

Het dragen van een mondmasker is verplicht (in de zaal), elke pechtigheid zal max. 45 minuten duren. Gelieve ten vroegste 10 minuten op voorhand aan te komen via de normale ingang. Na de proclamatie verlaten jullie het schooldomein via de dienstingang.  

 

Dinsdag 30/06

De laatste schooldag eindigt zoals elk schooljaar om 12u. ER IS GEEN OPVANG MEER VOORZIEN, niet door de school, niet door Patjoepelke.

Wie volgend schooljaar de godsdienstkeuze wenst te wijzigen kan dit ten laatste op 30/06.  

De kinderen uit de klassen die volgend schooljaar zullen worden herverdeeld krijgen op deze dag ook hun nieuwe klasindeling mee. 

 

BEGIN SCHOOLJAAR 2020 - 2021

kalender volgend schooljaar

Tegen 1 juli trachten we alle activiteiten toe te voegen aan de kalender in GIMME. 

Bijzondere vrije dagen:

- maandag 12 oktober 2020 (lokale verlofdag)

- maandag 26 oktober 2020 (pedagogische studiedag) 

- woensdag 12 mei 2021 (lokale verlofdag, extra lang weekend met Hemelvaart) 

- vrijdag 21 mei 2021 (pedagogische studiedag)

 

infoavonden in augustus

Uitzonderlijk zal deze infoavond online doorgaan, dit zal gebeuren op donderdag 27 augustus 2020. Het tijdschema en de link om deel te nemen aan deze infomomenten zal u enkele dagen op voorhand ontvangen.    

 

Eerste schooldag 

Dinsdag 1 september zal er geen vooropvang worden georganiseerd door Patjoepelke, noch door de school (dat is al zeker). Hoe het binnenkomen en verlaten van de school precies zal verlopen en de eventuele spreiding in tijd en ruimte zal op de infoavond in augustus worden gecommuniceerd, alsook de eventuele organisatie van de warme maaltijden. 

 

DANKJULLIEWEL

In deze laatste update voor dit schooljaar wil ik jullie graag allemaal bedanken:

crisisteam 

Juf Elien V, juf Marijke en juf Monique. Vanaf Coronadag 1 hebben we elke beslissing samen doordacht, overlegd, gecheckt, beslist en gecommuniceerd. Steeds hebben we geredeneerd vanuit het belang van de kinderen, ieders veiligheid, een vlotte organisatie en maximale dienstverlening binnen het door de overheid gecreëerde kader. Het aantal draaiboeken dat we samen hebben geschreven is aanzienlijk, maar ik ben overtuigd dat ze hebben gewerkt. 
Bedankt voor jullie enorme toewijding en ondersteuning.       

 

team Spoele

Dankjewel aan het ganse team, voor jullie creativiteit en gedrevenheid voor onze kinderen. Maar ook voor de medewerking en goede opvolging van de talrijke instructies die soms snel na elkaar kwamen.  Iedereen, heeft vanuit zijn/haar persoonlijke situatie het beste van zichzelf gegeven om het voor onze kinderen het zo goed mogelijk aan te pakken! Ook bijzonder veel dank aan onze secretariaatsmedewerkers Karin en Marleen voor jullie flexibiliteit, daadkracht en aanwezigheid, ook in volle crisis. Peter (ICT) voor de perfecte en pro-actieve ondersteuning. Ons poetsteam dat dagelijks zorgde voor de nodige hygiëne, ontsmettingen, en de organisatie van het bijzonder toiletregime. Dankjewel ook aan het team van Patjoepelke voor de fijne en vlotte samenwerking.

 

stadsbestuur

Dank ook aan ons bestuur voor de vlotte ondersteuning op vele vlakken: de extra speelruimte bij Patjoepelke, de sanitaire installaties, de professionele begeleiding bij het uitwerken van onze draaiboeken, de extra poetsondersteuning, producten die vlot werden aangeleverd... Top gewoon!

 

ouders

Dank aan de ouderraad om de communicatie mee na te lezen tijdens jullie middagpauze en onmiddellijk feedback te geven. Dit maakte onze communicatie alleen maar rijker en duidelijker.

Last but not least wil ik ALLE OUDERS bedanken voor het vertrouwen en de goede opvolging van onze communicatie.

Wij beseffen tevens ten volle dat het niet voor iedereen evident was om bovenop jullie eigen dagtaak ook nog de taak van de school gedeeltelijk of volledig over te nemen. Door het feit dat jullie enkel beroep deden op onze opvangcapaciteit als het echt nodig was, zijn wij ook op dit gebied nooit in de problemen gekomen en konden wij steeds de kinderen helpen die ons nodig hadden. Ook het verplicht dragen van een mondmaskers bij het betreden van de school kon op begrip rekenen en werd goed opgevolgd, dit hebben wij zeer geapprecieerd.  

 

Bedankt iedereen en heel fijne vakantie gewenst!  

 

Namens team Spoele,

 

meester Stijn 

directeur 

Deze blogpost werd geplaatst op Wednesday, June 24, 2020 om 11:57 door Elien Vermeulen onder Ongecategoriseerd.