Corona update 15 maart 2020

Beste ouders,

Naar aanleiding van enkele vragen die we ontvangen, volgende antwoorden:

Voor wie is er nu eigenlijk opvang? Enkel voor medisch personeel?
De opvang, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders:

  • werken in de gezondheidszorg

  • werken in de essentiële publieke sector

  • geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te laten opvangen

U dient dus zelf de afweging te maken of het al dan niet noodzakelijk is om uw kind naar de opvang op school te sturen.

Mag ik mijn kind brengen en ophalen wanneer het mij best uitkomt?
Nee, om organisatorische redenen kan dit niet. U kunt wel beslissen om ‘s middags (12u) uw kind op te halen en s’ namiddags niet meer terug te brengen naar school. Wie ‘s namiddags komt kan zoals altijd zijn kind afzetten tussen 13u10 en 13u25. De normale schooluren worden dus aangehouden.
Er zullen dagelijks veiligheidsinstructies worden gegeven aan de leerlingen, deze briefing zal ‘s ochtends plaatsvinden om 8u30. KOM OP TIJD!
Voor kinderen van personeel zal een uitzondering worden toegestaan, zij dienen hun kind de veiligheidsbriefing dan te geven alvorens aan te komen op school.

Op welke manier worden onze kinderen beschermd tegen besmetting op school?
Bij aankomst tussen 8u10 en 8u25 gaan de leerlingen meteen naar de klas en nemen plaats aan een door de leerkracht aangeduide vaste plaats in de klas. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk contact tussen kinderen onderling proberen te vermijden.
Wie enkel ‘s namiddags opvang nodig heeft komt aan tussen 13u10 en 13u25 en gaat net als ‘s ochtends rechtstreeks naar de klas.
Lagere schoolkinderen gaan zonder hun ouders naar de klas, kleuters doen dit onder begeleiding van hun ouders.
Kinderen zullen meermaals per dag verplicht worden hun handen grondig te wassen.
We zullen trachten te voorkomen dat speelgoed, boeken, pennen … van hand naar hand gaan. Er zal hen aangeleerd worden om klinken, trapleuningen, etc te vermijden.

Hoe worden de speeltijden georganiseerd?
‘s Ochtends gaan de kinderen meteen naar de eigen klas. In de loop van de dag zullen de leerlingen in kleine groepjes buiten kunnen lopen.
Alle speeltuigen worden afgesloten en het speelmateriaal blijft binnen. Kinderen mogen uitzonderlijk speelgoed van thuis meebrengen waarmee ze zich individueel kunnen bezighouden, bij verlies of schade blijft dit de verantwoordelijkheid van de ouders. Het meegebrachte speelgoed mag niet doorgegeven worden. Heb de nodige aandacht voor hygiëne en ontsmetting. 

Hoe verloopt de middagpauze + het middageten?
De leerlingen zullen in kleine groepen aan tafel gaan om ook de gewenste afstand te bewaren. Nadien zal er ook in kleine groepjes beperkt buiten worden gespeeld.
Warme maaltijden worden ‘s morgens doorgegeven via de klastitularis.

Welke extra hygiënische maatregelen zullen er worden genomen?

  • kinderen zullen dagelijks getraind en aangeleerd worden om de handen grondig te wassen + het belang ervan zal worden toegelicht

  • kinderen zullen meermaals per dag worden verplicht om de handen te wassen

  • onze poetsploeg zal dagelijks de werkbladen, trapleuningen, deurklinken, toiletten extra schoonmaken

Deze blogpost werd geplaatst op Sunday, March 15, 2020 om 15:21 door Elien Vermeulen onder Ongecategoriseerd.