13/01/2022 Inschrijven broers en zussen geboren °2020

Inschrijven broers en zussen geboren °2020

Heb je een kindje dat geboren is in 2020 en heb je reeds een kind dat ingeschreven is op onze school? 

Dan kan je hem/haar van 17 januari (8.30uur) tot en met 11 februari (15.30uur) met voorrang inschrijven op school.
LET OP: na deze periode vervalt je recht op voorrang!

 

Opgelet! Ook kinderen van 2020 die na 22 november geboren zijn en pas starten op 1 september 2023 moeten nu al ingeschreven worden om voorrang te hebben. Anders hebben zij mogelijk geen plaats (alle inschrijvingen gebeuren per geboortejaar). 

 

WIE?

Wie heeft er voorrang als ‘broer of zus van een ingeschreven leerling’?
Dit zijn ofwel:

- kinderen met gemeenschappelijke ouders (moeten niet op hetzelfde adres wonen)
- halfbroers en halfzussen (moeten niet op hetzelfde adres wonen)
- kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben, zoals stiefbroers en –zussen.

VRAGEN? 

- Je kan hiervoor terecht op het secretariaat van de school zelf (09/348 26 51) en karin.gyssens@lokeren.be of
- bij de deskundige van het Ministerie van Onderwijs en Vorming (LOP): Evy D’hollander 0492/15 90 54 of evy.dhollander@ond.vlaanderen.be.