Start Gimme: geen brieven meer in de boekentas

February 13, 2020

Een video met uitleg 'hoe registreren' vind je hier: https://soapbox.wistia.com/videos/PBN3nNSUg2JP

Meer informatie over Gimme vind je hier: http://spoele.stedelijkbasisonderwijslokeren.be/gimme-help

Gepost in Mededeling door Peter Van Eynde | 0 Reacties

Start schooljaar 2020/2021

August 25, 2020

Beste ouders,

Na een hopelijk heerlijke vakantie start onze school op dinsdag 1 september 2020 terug op. Met ons nieuw jaarthema maken we er graag een heel kleurrijke dag van! 

De bijzondere regels betreffende Covid-19 zijn alvast een pak versoepeld in vergelijking met vorig schooljaar, zeker voor kinderen van het basisonderwijs.

Ik overloop ze graag even met u:  
Gimme aanpassen!!!
Belangrijk is alvast dat u het kanaal op Gimme heeft aangepast naar de nieuwe klas, zo bent u zeker dat u de juiste informatie ontvangt.

Infoavond donderdag 27 augustus
De infoavond gaat dit jaar online door. We voorzien per leerjaar 2 identieke infomomenten van ongeveer een half uur. Nadien heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen.
Ten laatste dinsdagavond 25 augustus ontvangt u de chatlink per klas van ons secretariaat. 

Online infoavond 27/08/2020:

18u00:            1PK1       L1       L5                

18u30:            K2           L2       L6

19u00:            K3           L3       L1

19u30:            1PK1      L4       L2

20u00:            K2           L5       L3

20u30:            K3           L6       L4

21u00:           Levensbeschouwelijke vakken / LO

21u00:           Zorgcoördinatoren

Kleuterschool:

1PKA    Juf Cindy                     meet.google.com/poy-kukj-ajw
1PKB    Juf Elien                      meet.google.com/zgq-gtrh-xen
1PKC    Juf Isabel                    meet.google.com/rtf-jaxr-hcs?authuser=0&hl=nl
1PKD    Juf Nathalie                meet.google.com/vmr-ycai-zfh
2KA      Juf Hilde                      meet.google.com/ywu-eawm-toc
2KB      Juf Sylvia                     meet.google.com/twn-joio-man
3KA      Juf Nel / Liesbeth        meet.google.com/pti-jtth-nhs
3KB      Juf Cindy                      meet.google.com/ggy-imut-gge

Lagere school:

1A        Juf Annelies                 meet.google.com/okm-teer-cis
1B        Juf Barbara                  meet.google.com/hrc-tkfc-fbf
2A        Juf Isabelle                  meet.google.com/frj-xvio-oku?pli=1&authuser=0

2B        Juf Nathalie                 meet.google.com/ehj-hpfh-bnt?pli=1&authuser=0


3A        Juf Nancy                    https://meet.jit.si/spoelklas3a


3B        Juf Hanna                    meet.google.com/xhp-qocn-nat
4A        Juf Evelien                   meet.google.com/pnm-zbne-jri
4B        Juf Tessa                     meet.google.com/sea-bvsj-jxk
5A        Meester Kenny            meet.google.com/jde-xqxw-bso

5B        Juf Kim                        meet.google.com/oov-punf-ogw
6A        Juf Karin                       meet.google.com/skm-imej-vty
6B        Juf Nathalie                  meet.google.com/hzk-uigt-dgm

Andere
LO              Meester Niels / Barbara     meet.google.com/dsj-wyoa-ptf
I
slam          Juf Selda / Juf Kevser        meet.google.com/rny-pdep-hme
RKG            Juf Ginny                          meet.google.com/neu-uctp-fqr
Zedenleer   Juf Nancy / Meester Cédric meet.google.com/uda-mfnj-fra
Zorgco        Juf Marijke / Juf Vera         meet.google.com/wjo-ysub-cyq

Ingangen

Vanaf 1 september trachten we opnieuw de oude ingangen te gebruiken in de fases geel en oranje. Enkel indien we in de fase rood zouden komen, zullen er extra ingangen worden gecreëerd aan bijvoorbeeld de fietstunnel. We voorzien verplichte looprichtingen en stopborden voor ouders, gelieve dit steeds te respecteren. 

kleuters

Ouders van kleuters mogen meelopen tot aan het eerste kleine poortje om dan hun kleuter af te geven bij de leerkracht in toezicht. Ouders van peuters en jonge eerste kleuters mogen indien nodig nog even meelopen tot het tweede poortje.

‘s middags en ‘s avonds wachten de ouders van de kleuters (op de aangeduide wachtplaats op onderstaand plannetje) tot de juf de poort komt openmaken. Ouders wandelen dan via de speelplaats de school binnen en komen via de schuifdeur weer naar buiten en volgen dan de looplijnen. Mondmasker sowieso verplicht bij het betreden van de school. 

lager L5 en L6

De leerlingen van L5, L6 komen de school binnen via de ingang van Patjoepelke, zij parkeren daar hun fiets en spelen op die speelplaats. Ouders betreden het schooldomein niet tenzij het noodzakelijk is.

‘s Middags en ‘s avonds wachten de ouders van het lager op straat (mondmasker verplicht wegens niet gegarandeerde afstand van 1,5m), de klasleerkracht komt met de leerlingen tot aan de ouders, ben je net te laat en is uw kind al terug naar de speelplaats? Vanaf 15u45 ‘s avonds en 12u15 op woensdagmiddag, na de drukte, mag u uw kind ophalen op de speelplaats.  

lager L1, L2, L3, L4

Deze leerlingen maken gebruik van de hoofdingang en parkeren hun fiets in de fietsenstalling. Zij gaan naar de speelplaats van het lager. 

‘s Middags en ‘s avonds wachten de ouders van het lager op straat (mondmasker verplicht wegens niet gegarandeerde afstand van 1,5m),  de klasleerkracht komt met de leerlingen tot aan de ouders, ben je net te laat en is uw kind al terug naar de speelplaats? Vanaf 15u45 ‘s avonds en 12u15 op woensdagmiddag, na de drukte, mag u uw kind ophalen op de speelplaats.  

Schooluren 
De schooluren worden zoveel mogelijk gerespecteerd, enkel bij het afhalen ‘s avonds en woensdagmiddag zullen we nog afwijken.
De kleuters verlaten de school op schooldagen behalve woensdag om 15u20, het lager om 15u30.
Woensdagmiddag verlaten de kleuters de school om 11u55 en het lager om 12u05.

Patjoepel
Alle leerlingen (kleuter en lager) worden voorschools opgevangen door Patjoepel tot 8u10.
Dit in de gebouwen van Patjoepel zelf.
Na naschoolse opvang zal terug op school zijn zoals gewoonlijk. 

Speelplaatsen

De leerlingen van 5,6 spelen op de speelplaats van Patjoepel. De leerlingen van 1,2,3,4 spelen op de gewone speelplaats van het lager. De kleuters op hun vaste speelplaats.
Dit tijdens alle speeltijden.

Sanitaire voorschriften
Bij het betreden van het schooldomein zal handgel beschikbaar zijn voor de leerlingen, ouders en personeel. We schakelen zoveel mogelijk over op zelfbediening. 

De toiletten zullen extra onderhoud krijgen en tijdens de speeltijden zal er extra worden gecontroleerd op het goed uitvoeren van de sanitaire voorschriften en het goed gebruik van het toilet. 

Het eenrichtingsverkeer in de gangen zal verder van toepassing blijven bij groepsverplaatsingen.

Er zullen terug extra wasbakken geplaatst worden op de speelplaats van het lager.
Leerlingen moeten de handen wassen op verschillende momenten van de dag, onder andere voor en na het eten.

Ramen zullen zoveel mogelijk worden open gezet in de klaslokalen, op koude dagen best een dikke trui dragen.

Uitstappen
Alle schooluitstappen zullen doorgaan, de leerkrachten passen zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen toe.

Naschoolse Franse les
Deze zal ook terug opgestart worden.
Dit op maandag en donderdag meteen na schooltijd tot 15u50.

Maaltijden
Er zal terug gegeten worden in de refter. Ook de warme maaltijden kunnen terug doorgaan. Er is ook de mogelijkheid om soep te bestellen. Enkel in fase rood zullen warme maaltijden niet worden geserveerd. De eerste schooldag kunnen de leerlingen ‘s morgens doorgeven of ze al dan niet een warme maaltijd wensen die dag (Tomatensoep, Vis vol-au-vent met fijne groenten, Puree, Fruit). Het menu voor de rest van de week is beschikbaar via de website. 

In de refter zullen de leerlingen per klas een tafel toegewezen krijgen.

Verjaardagen in de klas
Verjaardagen mogen opnieuw worden gevierd, echter blijft de regel dat indien men een  traktatie wil meebrengen deze ‘corona proof’ moet zijn en dus minstens individueel voorverpakt.  

Fruitdagen
Deze zullen doorgaan. Op woensdag werken we enkel nog met fruit waar weinig tot geen schilwerk aan is. Voorlopig doen we dus geen beroep op de schilouders.  

Turnlessen
Mogen doorgaan in de sporthal maar indien mogelijk zal er ook buiten worden gesport.
Ook zwemlessen zullen gewoon van start gaan. De kleedkamers mogen worden gebruikt. 

Externen
In code geel en oranje zijn externen welkom op school (logo, ondersteuningsnetwerk, ...). Bij fase rood zullen aanpassingen volgen.  

Mondmaskers
Mondmaskers zijn verplicht op het openbaar domein in de stad Lokeren indien de afstand van 1,5m niet kan worden gegarandeerd. In de praktijk wil dit voor ouders zeggen dat zowel op als rondom het school mondmaskers verplicht zijn tijdens de ochtend- middag- en avondspits. 

Voor onderwijspersoneel gelden dezelfde regels op deze momenten maar andere regels wat betreft contact met de kinderen:

 • Kleuteronderwijs

  • Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.

  • Geen afstand houden bij contacten tussen personeel en kleuters en tussen kleuters onderling.

  • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden tussen volwassenen.

  • Personeel moet geen mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met kleuters, ongeacht de afstand.

 • Lager onderwijs

  • Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.

  • Afstand houden bij contacten tussen personeel en leerlingen.

  • Geen afstand houden tussen leerlingen onderling.

  • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden zoals op de speelplaats en gemeenschappelijke ruimtes.

  • Personeel moet geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Koffiemoment
op 1 september zal er geen koffiemomentje zijn aan de schoolpoort om geen extra drukte te veroorzaken. 

Een kleurrijke start op 1 september
We willen alle kinderen, ouders en personeelsleden uitnodigen om zo kleurrijk mogelijk naar school te komen! SBS Spoele kleurt de eerste schooldag!

Mijn kind is ziek, wat nu?
Net als anders is het niet toegestaan om zieke kinderen naar school te sturen.
Indien een kind klaagt en/of bepaalde symptomen vertoont gedurende de dag zal de school onmiddellijk bellen naar de ouders met de vraag om het kind onmiddellijk op te halen. Gedurende deze wachtperiode wordt het kind in quarantaine geplaatst. 

Een leerlingen of personeelslid blijkt positief
Als een leerling of personeelslid positief testte, moeten ze in isolatie voor een periode van minstens 7 dagen. De arts bezorgt een attest om de afwezigheid te wettigen.

De school zal op dat moment met de CLB-arts of de arbeidsarts overleggen welke maatregelen en communicatie er nodig zijn naar leerlingen en personeel toe. 

De school zal zo discreet mogelijk omgaan met de informatie. 

Wat met kinderen van ouders die positief testen? 
Het is de huisarts die de ouders en de kinderen in quarantaine plaatst. Die kinderen blijven minstens 14 dagen thuis en zijn gewettigd afwezig (code R) en worden zelf ook getest.

Is mijn kind verplicht om naar school te komen?
Ja, enkel de huisdokter kan hierin anders beslissen en dan dient de afwezigheid te worden gewettigd met een doktersattest (code R).

Geniet nog van de laatste dagen vakantie en graag tot snel!

meester Stijn
directeur SBS Spoele

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Schooltoeslag.

August 24, 2020

Hierbij vindt u verdere info ivm het aanvragen van de schooltoeslag. 

Gepost in Mededeling door Karin Gyssens | 0 Reacties

Laatste update van dit schooljaar

June 24, 2020

Beste ouders,

 

Een heel bijzonder schooljaar loopt ten einde! Graag nog eens jullie aandacht voor volgende mededelingen: 

EINDE SCHOOLJAAR 2019- 2020

Rapporten

De eindrapporten worden meegegeven op maandag 29 juni.  

Proclamaties

K3

De proclamatie zal dit jaar in de derde kleuterklas helaas niet doorgaan. Er zullen vervangende activiteiten plaatsvinden op school en ook de ouderraad voorziet een fijn extraatje voor de kinderen. De juffen zullen een filmpje maken om het ook voor de ouders aanschouwelijk te maken.

L6

De proclamatie voor L6 gaat wel door, op maandagavond 29 juni worden de leerlingen van L6A om 18u00, de leerlingen van L6B om 19u00 en de leerlingen van L6C om 20u worden uitgenodigd. Er zal een beperkt aantal meesters en juffen zal aanwezig zijn.

Leerlingen mogen worden vergezeld door maximum 2 personen (meestal zijn dit de ouders), bij gescheiden ouders mogen de partners ook meekomen, maar zij dienen hiervoor op voorhand een mailtje te sturen naar de directeur om hiervoor een uitzondering aan te vragen, we moeten namelijk bewaken dat er niet meer dan 100 personen tegelijkertijd aanwezig zijn. Broers en zussen kunnen enkel mee indien we helaas niet extra bovenop de 2 genodigden niet mee uitnodigen. Hapjes en drankjes zullen er dit jaar uitzonderlijk niet bij zijn.

 

Het dragen van een mondmasker is verplicht (in de zaal), elke pechtigheid zal max. 45 minuten duren. Gelieve ten vroegste 10 minuten op voorhand aan te komen via de normale ingang. Na de proclamatie verlaten jullie het schooldomein via de dienstingang.  

 

Dinsdag 30/06

De laatste schooldag eindigt zoals elk schooljaar om 12u. ER IS GEEN OPVANG MEER VOORZIEN, niet door de school, niet door Patjoepelke.

Wie volgend schooljaar de godsdienstkeuze wenst te wijzigen kan dit ten laatste op 30/06.  

De kinderen uit de klassen die volgend schooljaar zullen worden herverdeeld krijgen op deze dag ook hun nieuwe klasindeling mee. 

 

BEGIN SCHOOLJAAR 2020 - 2021

kalender volgend schooljaar

Tegen 1 juli trachten we alle activiteiten toe te voegen aan de kalender in GIMME. 

Bijzondere vrije dagen:

- maandag 12 oktober 2020 (lokale verlofdag)

- maandag 26 oktober 2020 (pedagogische studiedag) 

- woensdag 12 mei 2021 (lokale verlofdag, extra lang weekend met Hemelvaart) 

- vrijdag 21 mei 2021 (pedagogische studiedag)

 

infoavonden in augustus

Uitzonderlijk zal deze infoavond online doorgaan, dit zal gebeuren op donderdag 27 augustus 2020. Het tijdschema en de link om deel te nemen aan deze infomomenten zal u enkele dagen op voorhand ontvangen.    

 

Eerste schooldag 

Dinsdag 1 september zal er geen vooropvang worden georganiseerd door Patjoepelke, noch door de school (dat is al zeker). Hoe het binnenkomen en verlaten van de school precies zal verlopen en de eventuele spreiding in tijd en ruimte zal op de infoavond in augustus worden gecommuniceerd, alsook de eventuele organisatie van de warme maaltijden. 

 

DANKJULLIEWEL

In deze laatste update voor dit schooljaar wil ik jullie graag allemaal bedanken:

crisisteam 

Juf Elien V, juf Marijke en juf Monique. Vanaf Coronadag 1 hebben we elke beslissing samen doordacht, overlegd, gecheckt, beslist en gecommuniceerd. Steeds hebben we geredeneerd vanuit het belang van de kinderen, ieders veiligheid, een vlotte organisatie en maximale dienstverlening binnen het door de overheid gecreëerde kader. Het aantal draaiboeken dat we samen hebben geschreven is aanzienlijk, maar ik ben overtuigd dat ze hebben gewerkt. 
Bedankt voor jullie enorme toewijding en ondersteuning.       

 

team Spoele

Dankjewel aan het ganse team, voor jullie creativiteit en gedrevenheid voor onze kinderen. Maar ook voor de medewerking en goede opvolging van de talrijke instructies die soms snel na elkaar kwamen.  Iedereen, heeft vanuit zijn/haar persoonlijke situatie het beste van zichzelf gegeven om het voor onze kinderen het zo goed mogelijk aan te pakken! Ook bijzonder veel dank aan onze secretariaatsmedewerkers Karin en Marleen voor jullie flexibiliteit, daadkracht en aanwezigheid, ook in volle crisis. Peter (ICT) voor de perfecte en pro-actieve ondersteuning. Ons poetsteam dat dagelijks zorgde voor de nodige hygiëne, ontsmettingen, en de organisatie van het bijzonder toiletregime. Dankjewel ook aan het team van Patjoepelke voor de fijne en vlotte samenwerking.

 

stadsbestuur

Dank ook aan ons bestuur voor de vlotte ondersteuning op vele vlakken: de extra speelruimte bij Patjoepelke, de sanitaire installaties, de professionele begeleiding bij het uitwerken van onze draaiboeken, de extra poetsondersteuning, producten die vlot werden aangeleverd... Top gewoon!

 

ouders

Dank aan de ouderraad om de communicatie mee na te lezen tijdens jullie middagpauze en onmiddellijk feedback te geven. Dit maakte onze communicatie alleen maar rijker en duidelijker.

Last but not least wil ik ALLE OUDERS bedanken voor het vertrouwen en de goede opvolging van onze communicatie.

Wij beseffen tevens ten volle dat het niet voor iedereen evident was om bovenop jullie eigen dagtaak ook nog de taak van de school gedeeltelijk of volledig over te nemen. Door het feit dat jullie enkel beroep deden op onze opvangcapaciteit als het echt nodig was, zijn wij ook op dit gebied nooit in de problemen gekomen en konden wij steeds de kinderen helpen die ons nodig hadden. Ook het verplicht dragen van een mondmaskers bij het betreden van de school kon op begrip rekenen en werd goed opgevolgd, dit hebben wij zeer geapprecieerd.  

 

Bedankt iedereen en heel fijne vakantie gewenst!  

 

Namens team Spoele,

 

meester Stijn 

directeur 

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Overlijden juni 2020

June 11, 2020
Mevr. Elodie Gentier (13/06/20), schoonmoeder van Maria De Waele (onderhoudspersoneel). 
Dhr. Chris Rysman (5/6/20), grootvader van Yasmine Ammar (1KPC)
Onze oprechte deelneming

Gepost in Overlijden door Karin Gyssens | 0 Reacties

Update 3: Heropstart bijsturing

June 11, 2020

Beste ouders,

Na enkele dagen heropstart willen we uw aandacht vragen om volgende bijsturingen betreffende de veiligheid door te nemen met uw kind, de wijzigingen gaan in vanaf morgen (woensdag 10/6):

‘s Morgens (8u10 - 8u25)

 1. aan het fietspadje / fietstunnel / ingang kleuters

 • snelheid minderen en indien nodig afstappen wegens de grote drukte daar

 • fietsen parkeren op het fietspad is verboden om opstopping te voorkomen 

 • goed kijken bij het oversteken/betreden van het fietspad er is heel veel verkeer

 • wil je stoppen? verlaat zo snel mogelijk het fietspad en neem afscheid op de verschillende stukjes gras

 • altijd rechts houden

 • ouders, gebruik aub je mondmasker!

 • verlaat de zone daar zo snel mogelijk 

 1. aan de schoolpoort / fietsenstalling / ingang Patjoepelke

 • ouders, gebruik aub je mondmasker! 

 • ouders, blijf alstublieft niet langer dan nodig staan aan de schoolpoort, wil je toch nog wat staan babbelen, gelieve dan verder weg van schoolpoort te gaan en maak gebruik van uw mondmasker aub

 • gelieve afscheid te nemen op straat (voor de ingang Patjoepelke) of aan de nadarhekken ter hoogte van onze fietsenstalling

 • vertraag of stap af indien het te druk is op het fietspad richting de fietstunnel 

 • ingang L1 en L2: zowel fietsers als voetgangers komen binnen via het hekje van Patjoepelke

 • Ingang L3 en L4: de fietsers komen binnen via het hekje van Patjoepelke, de voetgangers komen binnen via de normale ingang van de school

 • Ingang L5 en L6: zowel fietsers als voetgangers komen binnen via de normale ingang van de school, fietsen worden geplaatst

 

‘s Middags (12u) en ‘s avonds (15u15 - 15u30)

Afhalen van kleuters 

 • het dragen van een mondmasker is bij het betreden van de school VERPLICHT, dit loopt ondertussen vlot, dankjulliewel daarvoor! 

 • wie te laat is en merkt dat de poort reeds gesloten is, komt binnen via de normale ingang

 • fietsen nooit parkeren op de verharding, het fietspad moet vrij worden gehouden voor het doorgaand verkeer

 • op weekdagen, met uitzondering van woensdag, kunnen de kleuters de school verlaten vanaf 11u55, de leerlingen van het lager om 12u00.

 • ‘s avonds zullen we om de drukte te vermijden het afhalen meer spreiden in de tijd: de kleuters mogen reeds opgehaald worden om 15u15
  L3 en L6 vertrekken om 15u20
  L1 en L4 vertrekken om 15u25
  L2 en L5 vertrekken om 15u30

 • op woensdagmiddag mogen de kleuters reeds opgehaald worden vanaf 11u50

L3 en L6 vertrekken om 11u55

L1 en L4 vertrekken om 12u00

L2 en L5 vertrekken om 12u05

 

Afhalen leerlingen lager

 • gelieve op straat te wachten op uw kind, achter de nadarhekken

 • we willen iedereen warm aanbevelen om een mondmasker te dragen bij het wachten aan de school, we zien echt nog te weinig mondmaskers bij ouders op dit moment

 • graag onmiddellijk vertrekken van zodra het kan

 • bedankt aan de vele ouders die ‘s middags hun kinderen willen en kunnen ophalen

 • kinderen die te voet zijn, komen buiten via de normale ingang

 • fietsers verlaten de school via Patjoepelke, met uitzondering van L5 en L6 

 • op weekdagen, met uitzondering van woensdag, kunnen de kleuters de school verlaten vanaf 11u55, de leerlingen van het lager om 12u00.

 • ‘s avonds zullen we om de drukte te vermijden het afhalen meer spreiden in de tijd: de kleuters mogen reeds opgehaald worden om 15u15
  L3 en L6 vertrekken om 15u20
  L1 en L4 vertrekken om 15u25
  L2 en L5 vertrekken om 15u30
  (broers en zussen binnen het lager wachten op elkaar op de speelplaats)

 • op woensdagmiddag mogen de kleuters reeds opgehaald worden vanaf 11u50

L3 en L6 vertrekken om 11u55

L1 en L4 vertrekken om 12u00

L2 en L5 vertrekken om 12u05

Voor- en naopvang
Alle kinderen blijven tot 8u10 bij Patjoepelke en gaan na 16u allemaal naar Patjoepelke, door een intern misverstand was dit de afgelopen dagen even anders maar vanaf vanavond hervatten we het regime. Van zodra de groep te groot zou worden, zal dit opnieuw wijzigen. Alvast onze excuses voor de verwarring!

Parkeren
Gelieve de verkeersregels (en vooral de parkeerregels) in de wijk rondom de school te respecteren, de buren zullen dit zeker appreciëren, er volgen ook nog enkele controles.

Proclamatie K3 en L6
K3
De proclamatie gaat dit jaar in de derde kleuterklas helaas niet door. Er zullen vervangende activiteiten plaatsvinden op school en ook de ouderraad voorziet een fijn extraatje voor de kinderen. De juffen zullen een filmpje maken om het ook voor de ouders aanschouwelijk te maken.

L6
De proclamatie voor L6 gaat wel door, op maandagavond 29 juni worden de leerlingen van L6A om 18u00 (einde receptie om 19u30), de leerlingen van L6B om 19u00 (einde receptie om 20u30) en de leerlingen van L6C om 20u (einde receptie om 21u30).
Leerlingen mogen worden vergezeld door maximum 2 personen (meestal zijn dit de ouders).  
We zullen telkens een korte ceremonie voorzien in de turnzaal, gevolgd door een drankje en een hapje in openlucht.
Het dragen van een mondmasker is verplicht (in de zaal).   

OVSG toetsen 6e leerjaar 

Deze week komt er nog verdere communicatie rond deze toetsen door de klasleerkracht.
Oudercontacten kleuters (bij voorkeur later) / lager

Kleuters:
De geplande oudercontacten zullen opgeschoven worden naar de laatste anderhalve week. De leerkrachten zullen u contacteren voor een online contactmoment.

Lager:
De geplande oudercontacten zullen online doorgaan na 22 juni. De klasleerkracht zal u verder contacteren voor een online contactmoment.

Turnen op school
De kleedkamers blijven buiten gebruik, gelieve op de turndag uw kind met sportieve kledij naar school te sturen. Dit zijn terug de vaste uren van bij het begin van het schooljaar.

Chromebooks inleveren
Oproep aan alle gezinnen die nog een Chromebook van school in bruikleen hebben om deze binnen te brengen op het secretariaat. (met vermelding van de naam)

Alvast dank voor jullie medewerking en begrip!

Vriendelijke groeten,

meester Stijn 

directeur

 

Geschreven door directeur

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Jaarthema 2020-2021

June 5, 2020

Dag iedereen,

we zijn volop aan het brainstormen rond het jaarthema voor komend schooljaar.
De juffen en meesters hebben al enkel ideetjes.
Graag geven we alle leerlingen de kans om mee te beslissen.

Daarom vragen wij om even tijd vrij te maken en dit formulier in te vullen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbu0Pjo0dBMN5BLXrhbnRRGPX-D_2gYB2sQYNJkGeyfA1bZg/viewform?usp=sf_link

Vergeet op het einde zeker niet op verzenden te drukken.

Alvast bedankt om mee de knoop door te hakken.

Binnenkort vernemen jullie het resultaat.

Team Spoele

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Heropstart kleuterschool 2 juni en lagere school 5 juni

May 28, 2020

Beste ouders,

Zoals u wellicht ondertussen heeft vernomen werd er in de media heel wat gecommuniceerd over de heropstart van de scholen. Ook onze school had een volledig draaiboek klaar om dinsdag 2 juni te kunnen starten met zowel kleuter als lager. Helaas werd gisteren beslist dat de kleuterscholen heropenen op 2 juni en de lagere scholen pas op vrijdag 5 en maandag 8 juni. 

de opstart op SBS Spoele

Alle kleuters zijn terug welkom vanaf dinsdag 2 juni. 
Alle kinderen van L3, L4 en L5 vanaf vrijdag 5 juni.
Alle kinderen van L1, L2 en L6 vanaf maandag 8 juni, de voorziene groepen EVEN komen  wel op vrijdag 5 juni, er is dan opvang voorzien voor de groepen ONEVEN.
De onlinelessen en opvangklassen blijven tot en met donderdag 4 juni bestaan in de voormiddag voor L3, L4 en L5 (dus ook op woensdag).
Het systeem zoals voorzien voor L1, L2 en L6 met de EVEN en ONEVEN groepen blijft bestaan tot en met vrijdag 5 juni (niet op woensdag). Niet te vergeten: op dinsdag 2 juni verwachten we uitzonderlijk de ONEVEN groepen, op donderdag verwachten we dan opnieuw de ONEVEN groepen en op vrijdag de EVEN groepen.

in- en uitgangen
De kleuters blijven de ingang gebruiken aan de fietstunnel.
De leerlingen van het lager komen via de normale ingang en de ingang van Patjoepel.
De fietsen van L1, L2, L3 en L4 worden gestald in de fietsstalling van Patjoepel, de fietsen van L5 en L6 in de fietsstalling van de school. 

openingsuren
kleuters: vanaf 2 juni hanteren we terug de normale schooluren
lager: vanaf 5 juni hanteren we terug de normale schooluren (bijsturen mogelijk na evaluatie 5 juni)

middagpauze 
De organisatie van de middagpauze is één van de moeilijkste onderdelen bij de uitwerking van de heropstart. Daarom willen we vragen aan iedereen die naar huis kan gaan om te eten, ook effectief naar huis gaat en pas terugkomt tegen ten vroegste 13u10 en ten laatste tegen 13u25. Heeft u over de middag geen opvang, geen zorgen, uw kind is zeker welkom.

Daarenboven willen we ook vragen aan de ouders om hun kinderen zoveel mogelijk te komen ophalen aangezien onze menskracht om 12u beperkt is, zo kunnen we geen oversteek garanderen aan het zebrapad op Spoele! Belangrijk dat u dit weet.

Er zijn geen warme maaltijden en de kinderen die hun lunchpakket nuttigen op school zullen in de klas eten. Ouders hoeven niet op voorhand te verwittigen of hun kind al dan niet blijft eten. Elke ochtend zal de klasleerkracht rondvragen wie blijft eten.  

speelplaatsen
peuters en K1: in de overdekte binnenhal
K2: noordelijk deel van de speelplaats met de schommel
K3: zuidelijk deel van de speelplaats aan het voetbalveld/toiletten
L1: de speelplaats van Patjoepel, kant met de speelhuisjes (vanaf 5 juni)
L2: de speelplaats van Patjoepel, kant van de straat  (vanaf 5 juni)
L3: de grote speelplaats met het klimrek (vanaf 5 juni)
L4: het middendeel van de grote speelplaats, met tribune (vanaf 5 juni)
L5: de grote speelplaats, met pingpongtafels (vanaf 5 juni)
L6: voetbalpleintje achter sporthal

Bemerking: gedurende de dag kan het zijn dat speelplaatsen eens worden gewisseld, maar dit zijn alvast de ‘basis’ speelplaatsen waar kinderen ‘s morgens en ‘s middags verzamelen.  

naschoolse Franse les in L5 en L6
Gaan we dit schooljaar niet meer organiseren. 

opvang door Patjoepelke
Tot en met 5 juni worden alle kinderen ‘s morgens opgevangen door Patjoepelke tot 8u10 en ook na 16u00 gaan de leerlingen allemaal naar Patjoepelke.

Mogelijks zal dit vanaf 8 juni terug op de oude manier worden georganiseerd, maar dan verneemt u dit via een update. 

hygiëne en looprichtingen
Alle bestaande maatregelen worden verlengd. 

ouderdag op 14 juni
Zoals aangekondigd wordt vaderdag, ouderdag. Zo worden ook de mama’s dit jaar niet vergeten.

koek- en fruitdag
De koek- en fruitdagen worden behouden, echter zal er op woensdagen geen fruit centraal worden aangeleverd, we willen dan ook vragen om zelf iets te voorzien.

drinken in de klas
Leerlingen brengen hun eigen drinkfles mee.

verjaardagen
Vermoedelijk zullen heel wat verjaardagen worden gevierd, na overleg met de preventieadviseur werd beslist om in het algemeen geen traktaties toe te staan.
Er zal 1 verjaardagsfeest worden georganiseerd per klas voor alle jarigen van maart tot augustus. Over dit feest vernemen jullie later meer via de klasleerkracht.    

MVG de directeur

Stijn Deschepper 


Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Overlijden mei 2020

May 28, 2020

Mevr. Liliane Hayot (24/5/20), schoongrootmoeder van juf Barbara De Lausnay (1ste leerjaar B)
Onze oprechte deelneming

Gepost in Overlijden door Karin Gyssens | 0 Reacties

Inschrijvingen vrije plaatsen.

May 28, 2020

Vanaf vrijdag 29 mei kan u inschrijven voor geboortejaar 2018 (15 vrije plaatsen), voor het 1ste leerjaar (1 vrije plaats) of het 4de leerjaar (2 vrije plaatsen). Let wel: als uw kind in het 1ste of 4de leerjaar zal zitten in schooljaar 2020-2021!
Steeds welkom voor verdere inlichtingen op het secretariaat van onze school of op nummer 09/348 26 51. 

Gepost in Mededeling door Karin Gyssens | 0 Reacties