Start Gimme: geen brieven meer in de boekentas

February 13, 2020

Een video met uitleg 'hoe registreren' vind je hier: https://soapbox.wistia.com/videos/PBN3nNSUg2JP

Meer informatie over Gimme vind je hier: http://spoele.stedelijkbasisonderwijslokeren.be/gimme-help

Gepost in Mededeling door Peter Van Eynde | 0 Reacties

Openschooldag 3 februari 2021

December 2, 2020

Beste ouders,

Is je kindje geboren in 2019? Of verandert je kind van school?
Breng dan zeker een bezoek aan onze school op woensdag 3 februari 2021.

Gelieve hiervoor in te schrijven via het volgende formulier (inschrijven binnenkort mogelijk).

Tot dan! 

 

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Overleden in november 2020

November 30, 2020

Dhr Gilbert Buyle, grootvader van juf Sofie De Moor. 
Onze oprechte deelneming. 

Gepost in Overlijden door Karin Gyssens | 0 Reacties

Geboorte in november 2020

November 30, 2020

Mirthe (°16/11/2020), dochter van juf Barbara De Lausnay (1ste leerjaar B).
van harte proficiat!

Gepost in Geboorte door Karin Gyssens | 0 Reacties

Geboorte in oktober 2020

October 29, 2020

Britt (°27/10/20), zusje van Lore Van Rumst (KP1B)
Van harte proficiat!

Gepost in Ongecategoriseerd door Karin Gyssens | 0 Reacties

Van code geel naar code oranje

October 23, 2020

Beste ouders,

Wijziging van code geel naar code oranje.
Zoals jullie wellicht reeds hebben vernomen schakelt het onderwijs over van code geel naar code oranje. 
Voor het basisonderwijs zijn de wijzigingen eerder beperkt.

Wanneer gaan de wijzigingen in?
Deze wijzigingen gaan in vanaf dinsdag 27/10/2020 (maandag 26/10 → geen school voor de kinderen: pedagogische studiedag voor het schoolteam)

Wat betekent dit concreet?
Wat kan nog? 
- Alle kleuters en leerlingen blijven voltijds 5 dagen per week naar school gaan. 
- Zwem- en turnlessen gaan door.
- Warme maaltijden kunnen verder geserveerd worden, onze refterwerking was reeds georganiseerd op code oranje.
- Kleuters en leerlingen spelen buiten tijdens de speeltijden. Ze hoeven niet in “klasbubbels” te spelen.
- Ouders die de school wensen te bezoeken (nieuwe instappers) dienen vooraf een afspraak te maken. 
- Logopodie en andere blijven verder mogelijk. 

Wat kan niet in code oranje? 
- Eendaagse en meerdaagse uitstappen worden opgeschort.
- Culturele activiteiten (zoals toneel,…) kunnen niet doorgaan.
- Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken worden aan 1 school toegewezen, hierdoor vallen de lessen
  levensbeschouwing weg en worden vervangen door individuele taken (gaat pas in na de herfstvakantie).

We blijven inzetten op: 
- Les op school! 
- Zoveel mogelijk ventilatie in al onze lokalen 
- Extra handhygiëne 
- Extra poetsbeurten in de toiletten
- Klassen worden dagelijks gepoetst
- Looprichtingen in gangen van de school

Richtlijnen bij een vermoeden of bevestigd geval van COVID-19
Indien je als ouder(s), of je kind(eren) op doktersadvies in quarantaine wordt geplaatst, gelieve de school hiervan steeds op de hoogte te brengen. Heb je twijfels, contacteer steeds je huisarts. 
Op basis van deze info, kunnen we in samenwerking van het CLB en schoolbestuur, eventuele verdere stappen ondernemen in functie van ieders gezondheid 

Bij wijzigingen brengen wij jullie opnieuw op de hoogte.
Hou jullie gezond!
Lieve groet vanwege het hele schoolteam,

Stijn Deschepper
Directeur 

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Overlijden oktober 2020

October 19, 2020

Dhr François Francet, oud directeur van het stedelijk basis- en kleuteronderwijs van stad Lokeren en gewezen hoofdonderwijzer van de stedelijke basisschool Eksaarde is overleden op 14 oktober 2020.
Onze oprechte deelneming. 

Gepost in Overlijden door Karin Gyssens | 0 Reacties

Oudercontact lagere school

October 5, 2020

Beste ouders,

Het schooljaar is reeds enkele weken gestart.
Graag nodigen wij jullie uit voor een individueel oudercontact over uw kind.
Dit is een genegenheid om samen over zijn/haar welbevinden, betrokkenheid en de eerste resultaten te praten.

Er is dit schooljaar de keuze voor een online gesprek of een gesprek op school.
De chatlink voor de online oudercontacten worden u de week voordien doorgestuurd via Gimme. 

Inschrijven is mogelijk door op de klasnaam te klikken. 
Dit is mogelijk vanaf maandag 5/10 (18u) tot en met vrijdag 9/10 (18u).

1A juf Annelies
1B juf Barbara
2A juf Isabelle
2B juf Nathalie
3A juf Nancy
3B juf Hanna
4A juf Evelien
4B juf Tessa
5A meester Kenny
5B juf Kim
6A juf Evy
6B juf Nathalie

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Start schooljaar 2020/2021

August 25, 2020

Beste ouders,

Na een hopelijk heerlijke vakantie start onze school op dinsdag 1 september 2020 terug op. Met ons nieuw jaarthema maken we er graag een heel kleurrijke dag van! 

De bijzondere regels betreffende Covid-19 zijn alvast een pak versoepeld in vergelijking met vorig schooljaar, zeker voor kinderen van het basisonderwijs.

Ik overloop ze graag even met u:  
Gimme aanpassen!!!
Belangrijk is alvast dat u het kanaal op Gimme heeft aangepast naar de nieuwe klas, zo bent u zeker dat u de juiste informatie ontvangt.

Infoavond donderdag 27 augustus
De infoavond gaat dit jaar online door. We voorzien per leerjaar 2 identieke infomomenten van ongeveer een half uur. Nadien heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen.
Ten laatste dinsdagavond 25 augustus ontvangt u de chatlink per klas van ons secretariaat. 

Online infoavond 27/08/2020:

18u00:            1PK1       L1       L5                

18u30:            K2           L2       L6

19u00:            K3           L3       L1

19u30:            1PK1      L4       L2

20u00:            K2           L5       L3

20u30:            K3           L6       L4

21u00:           Levensbeschouwelijke vakken / LO

21u00:           Zorgcoördinatoren

Kleuterschool:

1PKA    Juf Cindy                     meet.google.com/poy-kukj-ajw
1PKB    Juf Elien                      meet.google.com/zgq-gtrh-xen
1PKC    Juf Isabel                    meet.google.com/rtf-jaxr-hcs?authuser=0&hl=nl
1PKD    Juf Nathalie                meet.google.com/vmr-ycai-zfh
2KA      Juf Hilde                      meet.google.com/ywu-eawm-toc
2KB      Juf Sylvia                     meet.google.com/twn-joio-man
3KA      Juf Nel / Liesbeth        meet.google.com/pti-jtth-nhs
3KB      Juf Cindy                      meet.google.com/ggy-imut-gge

Lagere school:

1A        Juf Annelies                 meet.google.com/okm-teer-cis
1B        Juf Barbara                  meet.google.com/hrc-tkfc-fbf
2A        Juf Isabelle                  meet.google.com/frj-xvio-oku?pli=1&authuser=0

2B        Juf Nathalie                 meet.google.com/ehj-hpfh-bnt?pli=1&authuser=0


3A        Juf Nancy                    https://meet.jit.si/spoelklas3a


3B        Juf Hanna                    meet.google.com/xhp-qocn-nat
4A        Juf Evelien                   meet.google.com/pnm-zbne-jri
4B        Juf Tessa                     meet.google.com/sea-bvsj-jxk
5A        Meester Kenny            meet.google.com/jde-xqxw-bso

5B        Juf Kim                        meet.google.com/oov-punf-ogw
6A        Juf Karin                       meet.google.com/skm-imej-vty
6B        Juf Nathalie                  meet.google.com/hzk-uigt-dgm

Andere
LO              Meester Niels / Barbara     meet.google.com/dsj-wyoa-ptf
I
slam          Juf Selda / Juf Kevser        meet.google.com/rny-pdep-hme
RKG            Juf Ginny                          meet.google.com/neu-uctp-fqr
Zedenleer   Juf Nancy / Meester Cédric meet.google.com/uda-mfnj-fra
Zorgco        Juf Marijke / Juf Vera         meet.google.com/wjo-ysub-cyq

Ingangen

Vanaf 1 september trachten we opnieuw de oude ingangen te gebruiken in de fases geel en oranje. Enkel indien we in de fase rood zouden komen, zullen er extra ingangen worden gecreëerd aan bijvoorbeeld de fietstunnel. We voorzien verplichte looprichtingen en stopborden voor ouders, gelieve dit steeds te respecteren. 

kleuters

Ouders van kleuters mogen meelopen tot aan het eerste kleine poortje om dan hun kleuter af te geven bij de leerkracht in toezicht. Ouders van peuters en jonge eerste kleuters mogen indien nodig nog even meelopen tot het tweede poortje.

‘s middags en ‘s avonds wachten de ouders van de kleuters (op de aangeduide wachtplaats op onderstaand plannetje) tot de juf de poort komt openmaken. Ouders wandelen dan via de speelplaats de school binnen en komen via de schuifdeur weer naar buiten en volgen dan de looplijnen. Mondmasker sowieso verplicht bij het betreden van de school. 

lager L5 en L6

De leerlingen van L5, L6 komen de school binnen via de ingang van Patjoepelke, zij parkeren daar hun fiets en spelen op die speelplaats. Ouders betreden het schooldomein niet tenzij het noodzakelijk is.

‘s Middags en ‘s avonds wachten de ouders van het lager op straat (mondmasker verplicht wegens niet gegarandeerde afstand van 1,5m), de klasleerkracht komt met de leerlingen tot aan de ouders, ben je net te laat en is uw kind al terug naar de speelplaats? Vanaf 15u45 ‘s avonds en 12u15 op woensdagmiddag, na de drukte, mag u uw kind ophalen op de speelplaats.  

lager L1, L2, L3, L4

Deze leerlingen maken gebruik van de hoofdingang en parkeren hun fiets in de fietsenstalling. Zij gaan naar de speelplaats van het lager. 

‘s Middags en ‘s avonds wachten de ouders van het lager op straat (mondmasker verplicht wegens niet gegarandeerde afstand van 1,5m),  de klasleerkracht komt met de leerlingen tot aan de ouders, ben je net te laat en is uw kind al terug naar de speelplaats? Vanaf 15u45 ‘s avonds en 12u15 op woensdagmiddag, na de drukte, mag u uw kind ophalen op de speelplaats.  

Schooluren 
De schooluren worden zoveel mogelijk gerespecteerd, enkel bij het afhalen ‘s avonds en woensdagmiddag zullen we nog afwijken.
De kleuters verlaten de school op schooldagen behalve woensdag om 15u20, het lager om 15u30.
Woensdagmiddag verlaten de kleuters de school om 11u55 en het lager om 12u05.

Patjoepel
Alle leerlingen (kleuter en lager) worden voorschools opgevangen door Patjoepel tot 8u10.
Dit in de gebouwen van Patjoepel zelf.
Na naschoolse opvang zal terug op school zijn zoals gewoonlijk. 

Speelplaatsen

De leerlingen van 5,6 spelen op de speelplaats van Patjoepel. De leerlingen van 1,2,3,4 spelen op de gewone speelplaats van het lager. De kleuters op hun vaste speelplaats.
Dit tijdens alle speeltijden.

Sanitaire voorschriften
Bij het betreden van het schooldomein zal handgel beschikbaar zijn voor de leerlingen, ouders en personeel. We schakelen zoveel mogelijk over op zelfbediening. 

De toiletten zullen extra onderhoud krijgen en tijdens de speeltijden zal er extra worden gecontroleerd op het goed uitvoeren van de sanitaire voorschriften en het goed gebruik van het toilet. 

Het eenrichtingsverkeer in de gangen zal verder van toepassing blijven bij groepsverplaatsingen.

Er zullen terug extra wasbakken geplaatst worden op de speelplaats van het lager.
Leerlingen moeten de handen wassen op verschillende momenten van de dag, onder andere voor en na het eten.

Ramen zullen zoveel mogelijk worden open gezet in de klaslokalen, op koude dagen best een dikke trui dragen.

Uitstappen
Alle schooluitstappen zullen doorgaan, de leerkrachten passen zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen toe.

Naschoolse Franse les
Deze zal ook terug opgestart worden.
Dit op maandag en donderdag meteen na schooltijd tot 15u50.

Maaltijden
Er zal terug gegeten worden in de refter. Ook de warme maaltijden kunnen terug doorgaan. Er is ook de mogelijkheid om soep te bestellen. Enkel in fase rood zullen warme maaltijden niet worden geserveerd. De eerste schooldag kunnen de leerlingen ‘s morgens doorgeven of ze al dan niet een warme maaltijd wensen die dag (Tomatensoep, Vis vol-au-vent met fijne groenten, Puree, Fruit). Het menu voor de rest van de week is beschikbaar via de website. 

In de refter zullen de leerlingen per klas een tafel toegewezen krijgen.

Verjaardagen in de klas
Verjaardagen mogen opnieuw worden gevierd, echter blijft de regel dat indien men een  traktatie wil meebrengen deze ‘corona proof’ moet zijn en dus minstens individueel voorverpakt.  

Fruitdagen
Deze zullen doorgaan. Op woensdag werken we enkel nog met fruit waar weinig tot geen schilwerk aan is. Voorlopig doen we dus geen beroep op de schilouders.  

Turnlessen
Mogen doorgaan in de sporthal maar indien mogelijk zal er ook buiten worden gesport.
Ook zwemlessen zullen gewoon van start gaan. De kleedkamers mogen worden gebruikt. 

Externen
In code geel en oranje zijn externen welkom op school (logo, ondersteuningsnetwerk, ...). Bij fase rood zullen aanpassingen volgen.  

Mondmaskers
Mondmaskers zijn verplicht op het openbaar domein in de stad Lokeren indien de afstand van 1,5m niet kan worden gegarandeerd. In de praktijk wil dit voor ouders zeggen dat zowel op als rondom het school mondmaskers verplicht zijn tijdens de ochtend- middag- en avondspits. 

Voor onderwijspersoneel gelden dezelfde regels op deze momenten maar andere regels wat betreft contact met de kinderen:

 • Kleuteronderwijs

  • Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.

  • Geen afstand houden bij contacten tussen personeel en kleuters en tussen kleuters onderling.

  • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden tussen volwassenen.

  • Personeel moet geen mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met kleuters, ongeacht de afstand.

 • Lager onderwijs

  • Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.

  • Afstand houden bij contacten tussen personeel en leerlingen.

  • Geen afstand houden tussen leerlingen onderling.

  • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden zoals op de speelplaats en gemeenschappelijke ruimtes.

  • Personeel moet geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Koffiemoment
op 1 september zal er geen koffiemomentje zijn aan de schoolpoort om geen extra drukte te veroorzaken. 

Een kleurrijke start op 1 september
We willen alle kinderen, ouders en personeelsleden uitnodigen om zo kleurrijk mogelijk naar school te komen! SBS Spoele kleurt de eerste schooldag!

Mijn kind is ziek, wat nu?
Net als anders is het niet toegestaan om zieke kinderen naar school te sturen.
Indien een kind klaagt en/of bepaalde symptomen vertoont gedurende de dag zal de school onmiddellijk bellen naar de ouders met de vraag om het kind onmiddellijk op te halen. Gedurende deze wachtperiode wordt het kind in quarantaine geplaatst. 

Een leerlingen of personeelslid blijkt positief
Als een leerling of personeelslid positief testte, moeten ze in isolatie voor een periode van minstens 7 dagen. De arts bezorgt een attest om de afwezigheid te wettigen.

De school zal op dat moment met de CLB-arts of de arbeidsarts overleggen welke maatregelen en communicatie er nodig zijn naar leerlingen en personeel toe. 

De school zal zo discreet mogelijk omgaan met de informatie. 

Wat met kinderen van ouders die positief testen? 
Het is de huisarts die de ouders en de kinderen in quarantaine plaatst. Die kinderen blijven minstens 14 dagen thuis en zijn gewettigd afwezig (code R) en worden zelf ook getest.

Is mijn kind verplicht om naar school te komen?
Ja, enkel de huisdokter kan hierin anders beslissen en dan dient de afwezigheid te worden gewettigd met een doktersattest (code R).

Geniet nog van de laatste dagen vakantie en graag tot snel!

meester Stijn
directeur SBS Spoele

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Schooltoeslag.

August 24, 2020

Kinderen die in Vlaanderen wonen en Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel, kunnen vanaf 3 jaar jaarlijks een schooltoeslag krijgen, afhankelijk van het inkomen van het gezin. De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage en is geïntegreerd in het Groeipakket (nieuw kinderbijslagsysteem).

Zijn er ouders met vragen over de schooltoeslag? op www.groeipakket.be vinden ouders meer informatie.

Hierbij vindt u verdere info ivm het aanvragen van de schooltoeslag. 

Gepost in Mededeling door Karin Gyssens | 0 Reacties