Start Gimme: geen brieven meer in de boekentas

February 13, 2020

Een video met uitleg 'hoe registreren' vind je hier: https://soapbox.wistia.com/videos/PBN3nNSUg2JP

Meer informatie over Gimme vind je hier: http://spoele.stedelijkbasisonderwijslokeren.be/gimme-help

Gepost in Mededeling door Peter Van Eynde | 0 Reacties

Laatste update van dit schooljaar

June 24, 2020

Beste ouders,

 

Een heel bijzonder schooljaar loopt ten einde! Graag nog eens jullie aandacht voor volgende mededelingen: 

EINDE SCHOOLJAAR 2019- 2020

Rapporten

De eindrapporten worden meegegeven op maandag 29 juni.  

Proclamaties

K3

De proclamatie zal dit jaar in de derde kleuterklas helaas niet doorgaan. Er zullen vervangende activiteiten plaatsvinden op school en ook de ouderraad voorziet een fijn extraatje voor de kinderen. De juffen zullen een filmpje maken om het ook voor de ouders aanschouwelijk te maken.

L6

De proclamatie voor L6 gaat wel door, op maandagavond 29 juni worden de leerlingen van L6A om 18u00, de leerlingen van L6B om 19u00 en de leerlingen van L6C om 20u worden uitgenodigd. Er zal een beperkt aantal meesters en juffen zal aanwezig zijn.

Leerlingen mogen worden vergezeld door maximum 2 personen (meestal zijn dit de ouders), bij gescheiden ouders mogen de partners ook meekomen, maar zij dienen hiervoor op voorhand een mailtje te sturen naar de directeur om hiervoor een uitzondering aan te vragen, we moeten namelijk bewaken dat er niet meer dan 100 personen tegelijkertijd aanwezig zijn. Broers en zussen kunnen enkel mee indien we helaas niet extra bovenop de 2 genodigden niet mee uitnodigen. Hapjes en drankjes zullen er dit jaar uitzonderlijk niet bij zijn.

 

Het dragen van een mondmasker is verplicht (in de zaal), elke pechtigheid zal max. 45 minuten duren. Gelieve ten vroegste 10 minuten op voorhand aan te komen via de normale ingang. Na de proclamatie verlaten jullie het schooldomein via de dienstingang.  

 

Dinsdag 30/06

De laatste schooldag eindigt zoals elk schooljaar om 12u. ER IS GEEN OPVANG MEER VOORZIEN, niet door de school, niet door Patjoepelke.

Wie volgend schooljaar de godsdienstkeuze wenst te wijzigen kan dit ten laatste op 30/06.  

De kinderen uit de klassen die volgend schooljaar zullen worden herverdeeld krijgen op deze dag ook hun nieuwe klasindeling mee. 

 

BEGIN SCHOOLJAAR 2020 - 2021

kalender volgend schooljaar

Tegen 1 juli trachten we alle activiteiten toe te voegen aan de kalender in GIMME. 

Bijzondere vrije dagen:

- maandag 12 oktober 2020 (lokale verlofdag)

- maandag 26 oktober 2020 (pedagogische studiedag) 

- woensdag 12 mei 2021 (lokale verlofdag, extra lang weekend met Hemelvaart) 

- vrijdag 21 mei 2021 (pedagogische studiedag)

 

infoavonden in augustus

Uitzonderlijk zal deze infoavond online doorgaan, dit zal gebeuren op donderdag 27 augustus 2020. Het tijdschema en de link om deel te nemen aan deze infomomenten zal u enkele dagen op voorhand ontvangen.    

 

Eerste schooldag 

Dinsdag 1 september zal er geen vooropvang worden georganiseerd door Patjoepelke, noch door de school (dat is al zeker). Hoe het binnenkomen en verlaten van de school precies zal verlopen en de eventuele spreiding in tijd en ruimte zal op de infoavond in augustus worden gecommuniceerd, alsook de eventuele organisatie van de warme maaltijden. 

 

DANKJULLIEWEL

In deze laatste update voor dit schooljaar wil ik jullie graag allemaal bedanken:

crisisteam 

Juf Elien V, juf Marijke en juf Monique. Vanaf Coronadag 1 hebben we elke beslissing samen doordacht, overlegd, gecheckt, beslist en gecommuniceerd. Steeds hebben we geredeneerd vanuit het belang van de kinderen, ieders veiligheid, een vlotte organisatie en maximale dienstverlening binnen het door de overheid gecreëerde kader. Het aantal draaiboeken dat we samen hebben geschreven is aanzienlijk, maar ik ben overtuigd dat ze hebben gewerkt. 
Bedankt voor jullie enorme toewijding en ondersteuning.       

 

team Spoele

Dankjewel aan het ganse team, voor jullie creativiteit en gedrevenheid voor onze kinderen. Maar ook voor de medewerking en goede opvolging van de talrijke instructies die soms snel na elkaar kwamen.  Iedereen, heeft vanuit zijn/haar persoonlijke situatie het beste van zichzelf gegeven om het voor onze kinderen het zo goed mogelijk aan te pakken! Ook bijzonder veel dank aan onze secretariaatsmedewerkers Karin en Marleen voor jullie flexibiliteit, daadkracht en aanwezigheid, ook in volle crisis. Peter (ICT) voor de perfecte en pro-actieve ondersteuning. Ons poetsteam dat dagelijks zorgde voor de nodige hygiëne, ontsmettingen, en de organisatie van het bijzonder toiletregime. Dankjewel ook aan het team van Patjoepelke voor de fijne en vlotte samenwerking.

 

stadsbestuur

Dank ook aan ons bestuur voor de vlotte ondersteuning op vele vlakken: de extra speelruimte bij Patjoepelke, de sanitaire installaties, de professionele begeleiding bij het uitwerken van onze draaiboeken, de extra poetsondersteuning, producten die vlot werden aangeleverd... Top gewoon!

 

ouders

Dank aan de ouderraad om de communicatie mee na te lezen tijdens jullie middagpauze en onmiddellijk feedback te geven. Dit maakte onze communicatie alleen maar rijker en duidelijker.

Last but not least wil ik ALLE OUDERS bedanken voor het vertrouwen en de goede opvolging van onze communicatie.

Wij beseffen tevens ten volle dat het niet voor iedereen evident was om bovenop jullie eigen dagtaak ook nog de taak van de school gedeeltelijk of volledig over te nemen. Door het feit dat jullie enkel beroep deden op onze opvangcapaciteit als het echt nodig was, zijn wij ook op dit gebied nooit in de problemen gekomen en konden wij steeds de kinderen helpen die ons nodig hadden. Ook het verplicht dragen van een mondmaskers bij het betreden van de school kon op begrip rekenen en werd goed opgevolgd, dit hebben wij zeer geapprecieerd.  

 

Bedankt iedereen en heel fijne vakantie gewenst!  

 

Namens team Spoele,

 

meester Stijn 

directeur 

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Overlijden juni 2020

June 11, 2020
Mevr. Elodie Gentier (13/06/20), schoonmoeder van Maria De Waele (onderhoudspersoneel). 
Dhr. Chris Rysman (5/6/20), grootvader van Yasmine Ammar (1KPC)
Onze oprechte deelneming

Gepost in Overlijden door Karin Gyssens | 0 Reacties

Update 3: Heropstart bijsturing

June 11, 2020

Beste ouders,

Na enkele dagen heropstart willen we uw aandacht vragen om volgende bijsturingen betreffende de veiligheid door te nemen met uw kind, de wijzigingen gaan in vanaf morgen (woensdag 10/6):

‘s Morgens (8u10 - 8u25)

 1. aan het fietspadje / fietstunnel / ingang kleuters

 • snelheid minderen en indien nodig afstappen wegens de grote drukte daar

 • fietsen parkeren op het fietspad is verboden om opstopping te voorkomen 

 • goed kijken bij het oversteken/betreden van het fietspad er is heel veel verkeer

 • wil je stoppen? verlaat zo snel mogelijk het fietspad en neem afscheid op de verschillende stukjes gras

 • altijd rechts houden

 • ouders, gebruik aub je mondmasker!

 • verlaat de zone daar zo snel mogelijk 

 1. aan de schoolpoort / fietsenstalling / ingang Patjoepelke

 • ouders, gebruik aub je mondmasker! 

 • ouders, blijf alstublieft niet langer dan nodig staan aan de schoolpoort, wil je toch nog wat staan babbelen, gelieve dan verder weg van schoolpoort te gaan en maak gebruik van uw mondmasker aub

 • gelieve afscheid te nemen op straat (voor de ingang Patjoepelke) of aan de nadarhekken ter hoogte van onze fietsenstalling

 • vertraag of stap af indien het te druk is op het fietspad richting de fietstunnel 

 • ingang L1 en L2: zowel fietsers als voetgangers komen binnen via het hekje van Patjoepelke

 • Ingang L3 en L4: de fietsers komen binnen via het hekje van Patjoepelke, de voetgangers komen binnen via de normale ingang van de school

 • Ingang L5 en L6: zowel fietsers als voetgangers komen binnen via de normale ingang van de school, fietsen worden geplaatst

 

‘s Middags (12u) en ‘s avonds (15u15 - 15u30)

Afhalen van kleuters 

 • het dragen van een mondmasker is bij het betreden van de school VERPLICHT, dit loopt ondertussen vlot, dankjulliewel daarvoor! 

 • wie te laat is en merkt dat de poort reeds gesloten is, komt binnen via de normale ingang

 • fietsen nooit parkeren op de verharding, het fietspad moet vrij worden gehouden voor het doorgaand verkeer

 • op weekdagen, met uitzondering van woensdag, kunnen de kleuters de school verlaten vanaf 11u55, de leerlingen van het lager om 12u00.

 • ‘s avonds zullen we om de drukte te vermijden het afhalen meer spreiden in de tijd: de kleuters mogen reeds opgehaald worden om 15u15
  L3 en L6 vertrekken om 15u20
  L1 en L4 vertrekken om 15u25
  L2 en L5 vertrekken om 15u30

 • op woensdagmiddag mogen de kleuters reeds opgehaald worden vanaf 11u50

L3 en L6 vertrekken om 11u55

L1 en L4 vertrekken om 12u00

L2 en L5 vertrekken om 12u05

 

Afhalen leerlingen lager

 • gelieve op straat te wachten op uw kind, achter de nadarhekken

 • we willen iedereen warm aanbevelen om een mondmasker te dragen bij het wachten aan de school, we zien echt nog te weinig mondmaskers bij ouders op dit moment

 • graag onmiddellijk vertrekken van zodra het kan

 • bedankt aan de vele ouders die ‘s middags hun kinderen willen en kunnen ophalen

 • kinderen die te voet zijn, komen buiten via de normale ingang

 • fietsers verlaten de school via Patjoepelke, met uitzondering van L5 en L6 

 • op weekdagen, met uitzondering van woensdag, kunnen de kleuters de school verlaten vanaf 11u55, de leerlingen van het lager om 12u00.

 • ‘s avonds zullen we om de drukte te vermijden het afhalen meer spreiden in de tijd: de kleuters mogen reeds opgehaald worden om 15u15
  L3 en L6 vertrekken om 15u20
  L1 en L4 vertrekken om 15u25
  L2 en L5 vertrekken om 15u30
  (broers en zussen binnen het lager wachten op elkaar op de speelplaats)

 • op woensdagmiddag mogen de kleuters reeds opgehaald worden vanaf 11u50

L3 en L6 vertrekken om 11u55

L1 en L4 vertrekken om 12u00

L2 en L5 vertrekken om 12u05

Voor- en naopvang
Alle kinderen blijven tot 8u10 bij Patjoepelke en gaan na 16u allemaal naar Patjoepelke, door een intern misverstand was dit de afgelopen dagen even anders maar vanaf vanavond hervatten we het regime. Van zodra de groep te groot zou worden, zal dit opnieuw wijzigen. Alvast onze excuses voor de verwarring!

Parkeren
Gelieve de verkeersregels (en vooral de parkeerregels) in de wijk rondom de school te respecteren, de buren zullen dit zeker appreciëren, er volgen ook nog enkele controles.

Proclamatie K3 en L6
K3
De proclamatie gaat dit jaar in de derde kleuterklas helaas niet door. Er zullen vervangende activiteiten plaatsvinden op school en ook de ouderraad voorziet een fijn extraatje voor de kinderen. De juffen zullen een filmpje maken om het ook voor de ouders aanschouwelijk te maken.

L6
De proclamatie voor L6 gaat wel door, op maandagavond 29 juni worden de leerlingen van L6A om 18u00 (einde receptie om 19u30), de leerlingen van L6B om 19u00 (einde receptie om 20u30) en de leerlingen van L6C om 20u (einde receptie om 21u30).
Leerlingen mogen worden vergezeld door maximum 2 personen (meestal zijn dit de ouders).  
We zullen telkens een korte ceremonie voorzien in de turnzaal, gevolgd door een drankje en een hapje in openlucht.
Het dragen van een mondmasker is verplicht (in de zaal).   

OVSG toetsen 6e leerjaar 

Deze week komt er nog verdere communicatie rond deze toetsen door de klasleerkracht.
Oudercontacten kleuters (bij voorkeur later) / lager

Kleuters:
De geplande oudercontacten zullen opgeschoven worden naar de laatste anderhalve week. De leerkrachten zullen u contacteren voor een online contactmoment.

Lager:
De geplande oudercontacten zullen online doorgaan na 22 juni. De klasleerkracht zal u verder contacteren voor een online contactmoment.

Turnen op school
De kleedkamers blijven buiten gebruik, gelieve op de turndag uw kind met sportieve kledij naar school te sturen. Dit zijn terug de vaste uren van bij het begin van het schooljaar.

Chromebooks inleveren
Oproep aan alle gezinnen die nog een Chromebook van school in bruikleen hebben om deze binnen te brengen op het secretariaat. (met vermelding van de naam)

Alvast dank voor jullie medewerking en begrip!

Vriendelijke groeten,

meester Stijn 

directeur

 

Geschreven door directeur

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Jaarthema 2020-2021

June 5, 2020

Dag iedereen,

we zijn volop aan het brainstormen rond het jaarthema voor komend schooljaar.
De juffen en meesters hebben al enkel ideetjes.
Graag geven we alle leerlingen de kans om mee te beslissen.

Daarom vragen wij om even tijd vrij te maken en dit formulier in te vullen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbu0Pjo0dBMN5BLXrhbnRRGPX-D_2gYB2sQYNJkGeyfA1bZg/viewform?usp=sf_link

Vergeet op het einde zeker niet op verzenden te drukken.

Alvast bedankt om mee de knoop door te hakken.

Binnenkort vernemen jullie het resultaat.

Team Spoele

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Heropstart kleuterschool 2 juni en lagere school 5 juni

May 28, 2020

Beste ouders,

Zoals u wellicht ondertussen heeft vernomen werd er in de media heel wat gecommuniceerd over de heropstart van de scholen. Ook onze school had een volledig draaiboek klaar om dinsdag 2 juni te kunnen starten met zowel kleuter als lager. Helaas werd gisteren beslist dat de kleuterscholen heropenen op 2 juni en de lagere scholen pas op vrijdag 5 en maandag 8 juni. 

de opstart op SBS Spoele

Alle kleuters zijn terug welkom vanaf dinsdag 2 juni. 
Alle kinderen van L3, L4 en L5 vanaf vrijdag 5 juni.
Alle kinderen van L1, L2 en L6 vanaf maandag 8 juni, de voorziene groepen EVEN komen  wel op vrijdag 5 juni, er is dan opvang voorzien voor de groepen ONEVEN.
De onlinelessen en opvangklassen blijven tot en met donderdag 4 juni bestaan in de voormiddag voor L3, L4 en L5 (dus ook op woensdag).
Het systeem zoals voorzien voor L1, L2 en L6 met de EVEN en ONEVEN groepen blijft bestaan tot en met vrijdag 5 juni (niet op woensdag). Niet te vergeten: op dinsdag 2 juni verwachten we uitzonderlijk de ONEVEN groepen, op donderdag verwachten we dan opnieuw de ONEVEN groepen en op vrijdag de EVEN groepen.

in- en uitgangen
De kleuters blijven de ingang gebruiken aan de fietstunnel.
De leerlingen van het lager komen via de normale ingang en de ingang van Patjoepel.
De fietsen van L1, L2, L3 en L4 worden gestald in de fietsstalling van Patjoepel, de fietsen van L5 en L6 in de fietsstalling van de school. 

openingsuren
kleuters: vanaf 2 juni hanteren we terug de normale schooluren
lager: vanaf 5 juni hanteren we terug de normale schooluren (bijsturen mogelijk na evaluatie 5 juni)

middagpauze 
De organisatie van de middagpauze is één van de moeilijkste onderdelen bij de uitwerking van de heropstart. Daarom willen we vragen aan iedereen die naar huis kan gaan om te eten, ook effectief naar huis gaat en pas terugkomt tegen ten vroegste 13u10 en ten laatste tegen 13u25. Heeft u over de middag geen opvang, geen zorgen, uw kind is zeker welkom.

Daarenboven willen we ook vragen aan de ouders om hun kinderen zoveel mogelijk te komen ophalen aangezien onze menskracht om 12u beperkt is, zo kunnen we geen oversteek garanderen aan het zebrapad op Spoele! Belangrijk dat u dit weet.

Er zijn geen warme maaltijden en de kinderen die hun lunchpakket nuttigen op school zullen in de klas eten. Ouders hoeven niet op voorhand te verwittigen of hun kind al dan niet blijft eten. Elke ochtend zal de klasleerkracht rondvragen wie blijft eten.  

speelplaatsen
peuters en K1: in de overdekte binnenhal
K2: noordelijk deel van de speelplaats met de schommel
K3: zuidelijk deel van de speelplaats aan het voetbalveld/toiletten
L1: de speelplaats van Patjoepel, kant met de speelhuisjes (vanaf 5 juni)
L2: de speelplaats van Patjoepel, kant van de straat  (vanaf 5 juni)
L3: de grote speelplaats met het klimrek (vanaf 5 juni)
L4: het middendeel van de grote speelplaats, met tribune (vanaf 5 juni)
L5: de grote speelplaats, met pingpongtafels (vanaf 5 juni)
L6: voetbalpleintje achter sporthal

Bemerking: gedurende de dag kan het zijn dat speelplaatsen eens worden gewisseld, maar dit zijn alvast de ‘basis’ speelplaatsen waar kinderen ‘s morgens en ‘s middags verzamelen.  

naschoolse Franse les in L5 en L6
Gaan we dit schooljaar niet meer organiseren. 

opvang door Patjoepelke
Tot en met 5 juni worden alle kinderen ‘s morgens opgevangen door Patjoepelke tot 8u10 en ook na 16u00 gaan de leerlingen allemaal naar Patjoepelke.

Mogelijks zal dit vanaf 8 juni terug op de oude manier worden georganiseerd, maar dan verneemt u dit via een update. 

hygiëne en looprichtingen
Alle bestaande maatregelen worden verlengd. 

ouderdag op 14 juni
Zoals aangekondigd wordt vaderdag, ouderdag. Zo worden ook de mama’s dit jaar niet vergeten.

koek- en fruitdag
De koek- en fruitdagen worden behouden, echter zal er op woensdagen geen fruit centraal worden aangeleverd, we willen dan ook vragen om zelf iets te voorzien.

drinken in de klas
Leerlingen brengen hun eigen drinkfles mee.

verjaardagen
Vermoedelijk zullen heel wat verjaardagen worden gevierd, na overleg met de preventieadviseur werd beslist om in het algemeen geen traktaties toe te staan.
Er zal 1 verjaardagsfeest worden georganiseerd per klas voor alle jarigen van maart tot augustus. Over dit feest vernemen jullie later meer via de klasleerkracht.    

MVG de directeur

Stijn Deschepper 


Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Overlijden mei 2020

May 28, 2020

Mevr. Liliane Hayot (24/5/20), schoongrootmoeder van juf Barbara De Lausnay (1ste leerjaar B)
Onze oprechte deelneming

Gepost in Overlijden door Karin Gyssens | 0 Reacties

Inschrijvingen vrije plaatsen.

May 28, 2020

Vanaf vrijdag 29 mei kan u inschrijven voor geboortejaar 2018 (15 vrije plaatsen), voor het 1ste leerjaar (1 vrije plaats) of het 4de leerjaar (2 vrije plaatsen). Let wel: als uw kind in het 1ste of 4de leerjaar zal zitten in schooljaar 2020-2021!
Steeds welkom voor verdere inlichtingen op het secretariaat van onze school of op nummer 09/348 26 51. 

Gepost in Mededeling door Karin Gyssens | 0 Reacties

Er is geen lokale verlofdag meer op 2 juni.

May 28, 2020

Er is geen lokale verlofdag meer op 2 juni. Voor onze kleuters is de school vanaf dan gewoon open, voor het lager volgen we nog de huidige regeling tot vrijdag 5 juni. 

Gepost in Mededeling door Karin Gyssens | 0 Reacties

Een vlotte start op 15 mei!

May 13, 2020
Lieve vriendjes allemaal,
Vanaf vrijdag 15 mei zal onze school voor een deeltje terug open gaan.
We hebben heel wat aanpassingen gedaan op school om het voor iedereen veilig te houden.
Om de start vlot te laten verlopen, hebben we per leerjaar een filmpje gemaakt met een kort dagverloop.
Bekijk dit zeker eens met je mama of papa.
Veel kijkplezier.
Tot binnenkort, in de klas, online of in de opvang.

Team Spoele


Kleuterschool:
https://drive.google.com/open?id=1m59ma7BH8cXpTFUsh9WsLLYsilWQAauK

Eerste leerjaar:
https://drive.google.com/open?id=1Skk9UJXxj4xJKQ6EVhA2RgDP-TlXRvEZ

Tweede leerjaar:
https://drive.google.com/open?id=1SD7rGcsaTjWkk-hicwAKNiskhXf8kdVd

Derde leerjaar:
https://drive.google.com/open?id=1ql_IqYHXF1Qdil26Q5A61Ee1XtgsZMwQ

Vierde leerjaar:
https://drive.google.com/open?id=1yjpwlaunVVWyKOIIJ9C6BrZeLP0yS5Vi

Vijfde leerjaar:
https://drive.google.com/open?id=1vcZQGthxlZEaoTb14lSF3qgmB27QFjxJ

Zesde leerjaar:
https://drive.google.com/open?id=1SOk9bo6frF9jEfJ2rUuqA53PiZxM2JKj

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties