Start Gimme: geen brieven meer in de boekentas

February 13, 2020

Een video met uitleg 'hoe registreren' vind je hier: https://soapbox.wistia.com/videos/PBN3nNSUg2JP

Meer informatie over Gimme vind je hier: http://spoele.stedelijkbasisonderwijslokeren.be/gimme-help

Gepost in Mededeling door Peter Van Eynde | 0 Reacties

Fijne paasvakantie!!!!

April 3, 2020

Dag lieve vriendjes allemaal,

het is al even geleden dat jullie je juf of meester gezien hebben.
Maar wees gerust, we denken veel aan jullie!

We willen jullie alvast een heel fijne vakantie wensen!
Probeer te genieten van de kleine dingen.

Alle juffen en meesters hebben nog een speciale boodschap voor jullie!

Veel kijkplezier!!!

Team Spoele 

 

https://drive.google.com/file/d/1uTa6IlFUw4WsgwbnEGvd1Dv7qnBeA4dR/view?usp=sharing

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Ouderbevraging en mededelingen

March 20, 2020

Beste ouders,

Alvast enkele mededelingen:

Ouderbevraging voor alle thuisblijvers
Mogen we met aandrang vragen dat iedereen even tijd wil maken om dit weekend volgende vragenlijst in te vullen, deze feedback hebben we nodig om onze toekomstige acties eventueel bij te sturen. Maandag verwerken we de resultaten en houden we jullie verder op de hoogte.

Link naar ouderbevraging

Lukt het niet? Kleef dit adres in uw adresbalk: https://forms.gle/HRtaCCmDSKEKwQys8 

Warme maaltijden:
De komende weken zullen geen warme maaltijden meer worden aangeleverd, de aantallen werden te klein waardoor de keuken de wettelijk verplichte temperatuur niet meer kon garanderen. Wie dus nog naar de opvang komt, neemt best zelf een lunchpakket mee. 

Patjoepelke
De voor- en naopvang blijft gegarandeerd.

Opvang voor wie?
Ook hier zijn enkele wijzigingen gekomen van het Departement Onderwijs: 

Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.

Wie vangen we wel op?
Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.

Bedankt alvast voor ieders medewerking!
Heel veel sterkte gewenst aan allen,
meester Stijn
directeur SBS Spoele

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Vanaf vrijdag 20 maart worden geen warme maaltijden meer gegeven.

March 19, 2020

Vanaf vrijdag 20 maart worden geen warme maaltijden meer gegeven gedurende de periode van de coronacrisis. Dank voor uw begrip. 

Gepost in Mededeling door Karin Gyssens | 0 Reacties

Corona update regeling vanaf 17 maart 2020

March 16, 2020

Beste ouders,

Enkele praktische zaken die ingaan vanaf morgenochtend:

De thuisblijvers
Vanaf morgen is het de bedoeling dat jullie elke dag enkele taakjes krijgen doorgestuurd van de meester of de juf via Gimme!

Het opstellen van een bepaald dagschema is alvast een goede leidraad om ook een bepaalde structuur thuis aan te nemen in deze ‘corona’-tijden. Leerkrachten zullen hiervoor zeker een suggestie doorsturen. 
Voor alle duidelijkheid, kinderen die niet naar school komen kunnen geen leerachterstand bekomen t.o.v. kinderen die wel naar school komen, we beperken ons hier tot opvang. 

De voor- en naopvang:
Alle voor- en naschoolse opvang zal voor iedereen worden georganiseerd door Patjoepelke. Dus ook de kinderen van het lager die voor 8u aankomen mogen naar daar. Na 16u gaan alle kinderen naar Patjoepelke.
Op woensdag is er na 12u geen opvang meer op Spoele! 

Middagmalen:
Uw kind dient ‘s ochtends aan te geven of hij/zij al dan niet een maaltijd wenst te bestellen, u hoeft dus niet meer op voorhand in te schrijven.

Aankomsttijden:
De basisregeling blijft: ‘s morgens aankomen tussen 8u10 en 8u25, en ‘s middags aankomen tussen 13u10 en 13u25, uitzonderingen kunnen worden toegestaan na telefonische aanvraag.

Gezien het beperkte aantal leerlingen, verzamelen we vanaf morgen terug op de speelplaats, waar de leerkrachten met dienst de kinderen verzamelen en meenemen naar het lokaal. 

Fruitdagen:
Op woensdag gaat de fruitlevering niet door. Aanwezige kinderen dienen dus zelf iets mee te brengen van thuis.

Paashaas:
Helaas heeft ook de paashaas nu reeds laten weten dat hij dit jaar niet zal langskomen op school. 

Leerkrachten:
Onze school zet dagelijks een beperkt aantal leerkrachten in voor de organisatie van de opvang, de poules werken onafhankelijk van elkaar en de kinderen worden gegroepeerd in kleuters, L1 → L3 en L4 → L6.
Speeltijden worden afzonderlijk georganiseerd. 

Met vriendelijke groeten,

meester Stijn

directeur

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Corona update 15 maart 2020

March 15, 2020

Beste ouders,

Naar aanleiding van enkele vragen die we ontvangen, volgende antwoorden:

Voor wie is er nu eigenlijk opvang? Enkel voor medisch personeel?
De opvang, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders:

  • werken in de gezondheidszorg

  • werken in de essentiële publieke sector

  • geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te laten opvangen

U dient dus zelf de afweging te maken of het al dan niet noodzakelijk is om uw kind naar de opvang op school te sturen.

Mag ik mijn kind brengen en ophalen wanneer het mij best uitkomt?
Nee, om organisatorische redenen kan dit niet. U kunt wel beslissen om ‘s middags (12u) uw kind op te halen en s’ namiddags niet meer terug te brengen naar school. Wie ‘s namiddags komt kan zoals altijd zijn kind afzetten tussen 13u10 en 13u25. De normale schooluren worden dus aangehouden.
Er zullen dagelijks veiligheidsinstructies worden gegeven aan de leerlingen, deze briefing zal ‘s ochtends plaatsvinden om 8u30. KOM OP TIJD!
Voor kinderen van personeel zal een uitzondering worden toegestaan, zij dienen hun kind de veiligheidsbriefing dan te geven alvorens aan te komen op school.

Op welke manier worden onze kinderen beschermd tegen besmetting op school?
Bij aankomst tussen 8u10 en 8u25 gaan de leerlingen meteen naar de klas en nemen plaats aan een door de leerkracht aangeduide vaste plaats in de klas. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk contact tussen kinderen onderling proberen te vermijden.
Wie enkel ‘s namiddags opvang nodig heeft komt aan tussen 13u10 en 13u25 en gaat net als ‘s ochtends rechtstreeks naar de klas.
Lagere schoolkinderen gaan zonder hun ouders naar de klas, kleuters doen dit onder begeleiding van hun ouders.
Kinderen zullen meermaals per dag verplicht worden hun handen grondig te wassen.
We zullen trachten te voorkomen dat speelgoed, boeken, pennen … van hand naar hand gaan. Er zal hen aangeleerd worden om klinken, trapleuningen, etc te vermijden.

Hoe worden de speeltijden georganiseerd?
‘s Ochtends gaan de kinderen meteen naar de eigen klas. In de loop van de dag zullen de leerlingen in kleine groepjes buiten kunnen lopen.
Alle speeltuigen worden afgesloten en het speelmateriaal blijft binnen. Kinderen mogen uitzonderlijk speelgoed van thuis meebrengen waarmee ze zich individueel kunnen bezighouden, bij verlies of schade blijft dit de verantwoordelijkheid van de ouders. Het meegebrachte speelgoed mag niet doorgegeven worden. Heb de nodige aandacht voor hygiëne en ontsmetting. 

Hoe verloopt de middagpauze + het middageten?
De leerlingen zullen in kleine groepen aan tafel gaan om ook de gewenste afstand te bewaren. Nadien zal er ook in kleine groepjes beperkt buiten worden gespeeld.
Warme maaltijden worden ‘s morgens doorgegeven via de klastitularis.

Welke extra hygiënische maatregelen zullen er worden genomen?

  • kinderen zullen dagelijks getraind en aangeleerd worden om de handen grondig te wassen + het belang ervan zal worden toegelicht

  • kinderen zullen meermaals per dag worden verplicht om de handen te wassen

  • onze poetsploeg zal dagelijks de werkbladen, trapleuningen, deurklinken, toiletten extra schoonmaken

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Corona update 13 maart 2020

March 13, 2020

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. 


Wat met mijn kinderen de komende weken?
Als school blijven we de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. 

Zieke kinderen moeten thuisblijven. Kinderen die hoesten of koorts maken kunnen onder geen beding op school opgevangen worden.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie... De lagere school kinderen die hier zijn starten de dag sowieso met de opdrachten van de leerkracht. Het is dus noodzakelijk om de bundeltjes/boeken mee te brengen naar school.


Wat moet mijn lagere school kind doen de komende weken?
Voor de lagere school zal regelmatig lesmateriaal worden voorzien door de klasleerkracht. Dit zal beschikbaar worden gesteld via Gimme. Er wordt op gelet dat de leerlingen deze opdrachten tot een goed einde kunnen brengen zonder grote printopdrachten, er zal uiteraard geen nieuwe leerstof worden aangeboden. De bedoeling van deze inoefen- en automatiseringsopdrachten kunnen leerlingen zelfstandig tot een goed einde kunnen brengen.

De klassenraad zal nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.  


Worden er warme maaltijden voorzien als mijn kind opgevangen wordt op school?
Ja, de keuken blijft open. De aanwezige leerlingen zullen afstand moeten bewaren aan tafel.


Is er buitenschoolse opvang?
Er wordt buitenschoolse opvang voorzien door Patjoepelke en/of school gedurende de volledige periode.  


Is mijn kind wettig afwezig?
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. 

Een afwezigheid op vrijdag 13 maart dient in principe wel te worden gewettigd maar zal zonder gevolg blijven indien dit niet gebeurt.


Wat met mijn inschrijving voor het schoolfeest?
Normaalgezien zijn alle betalingen teruggestort, u kan deze dus eerstdaags verwachten op uw zichtrekening. Mocht dit niet het geval zijn, neem graag via mail contact op met elien.vermeulen@stedelijkbasisonderwijslokeren.be


Wat met het feest van de Vrijzinnige jeugd/eerste communie?
Begin april volgt er meer communicatie. 


Wat met het rapport van volgende week voor eerste en tweede leerjaar?
Dit wordt verschoven naar vrijdag 24 april.


Wat met oudercontacten/geplande gesprekken?
Deze worden geannuleerd, een telefonisch contact is wel mogelijk. 


Wanneer kan ik opnieuw communicatie verwachten van de school?
Maandag volgt een nieuwe update. 


Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. 

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus 

Meer informatie?

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Maatregelen ivm coronavirus.

March 11, 2020

Onze school is genoodzaakt enkele maatregelen te nemen ivm het coronavirus. 
Deze informatie vindt u hier

Gepost in Mededeling door Karin Gyssens | 2 Reacties

Carnaval kleuters + 1e leerjaar

February 21, 2020

Nog even vermelden.
Ouders zijn welkom om 15uur op de grote speelplaats.
Daar mogen jullie een erehaag vormen voor de stoet.
Dit voor de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar.

 

 

Gepost in Ongecategoriseerd door Elien Vermeulen | 0 Reacties

Overlijden februari 2020

February 18, 2020
Mevr. Denise Bontinck, moeder van mevr. Karin Gyssens (secretariaat) (27/02/2020)
Mevr. Simona Van Langenhove, grootmoeder van juf Cindy Gansbeke (1ste kleuter/peuterklas A) (15/2/2020)
Dhr. Willy Colman, grootvader van Arthur Coppieters (4de leerjaar B) (7/2/2020)
Onze oprechte deelneming

Gepost in Overlijden door Karin Gyssens | 0 Reacties