Help ik word gepest

 

Pestactieplan SBS Spoele

Pest-Meldpunt

Wat te doen bij pesten?

TIPS

Voor de ouders

  • Ondersteun je kind door ervover te praten
  • Stap zelf niet naar de pester
  • Bespreek het op school
  • Geloof je kind en geef jouw kind geen schuldgevoel
  • Toon begrip
  • Indien bewijs: verzamel bewijsmateriaal

 

Voor het kind

  • Speel op de speelplaats in het gezichtsveld van een juf of meester
  • Stap zelf niet naar de pester
  • Bespreek het op school
  • Indien bewijs: verzamel bewijsmateriaal

Pest-meldpunt

Indien je graag anoniem een pest situatie wil melden dan kan dat via een formulier: KLIK HIER OM DIT TE OPENEN

We verzekeren jullie dat alles hieronder wordt ingevuld discreet wordt behandeld door de juf of meester van de betrokken leerjaren.

Indien jij wenst dat dit ook wordt besproken met de klasleerkracht, gelieve dit dan te vermelden.

Indien u een geval van cyberpesten wil melden en u heeft hiervoor bewijsmateriaal, dan kunt u dit doen via volgende pagina:

Printscreen/ bewijsstukken doorsturen