Help ik word gepest

 

Pestactieplan SBS Spoele

Pest-Meldpunt

Wat te doen bij pesten?

TIPS

Voor de ouders

  • Ondersteun je kind door ervover te praten
  • Stap zelf niet naar de pester
  • Bespreek het op school
  • Geloof je kind en geef jouw kind geen schuldgevoel
  • Toon begrip
  • Indien bewijs: verzamel bewijsmateriaal

 

Voor het kind

  • Speel op de speelplaats in het gezichtsveld van een juf of meester
  • Stap zelf niet naar de pester
  • Bespreek het op school
  • Indien bewijs: verzamel bewijsmateriaal

Pest-meldpunt

Indien je graag anoniem een pest situatie wil melden dan kan dat via een formulier:

 

- Problematiek in eerste en tweede leerjaar.
- Problematiek in derde en vierde leerjaar.
- Problematiek in vijfde leerjaar.
- Problematiek in zesde leerjaar.

 

Indien jij wenst dat dit ook wordt besproken met de klasleerkracht, gelieve dit dan te vermelden.

Indien u een geval van cyberpesten wil melden en u heeft hiervoor bewijsmateriaal, dan kunt u dit doen via volgende pagina:

Printscreen/ bewijsstukken doorsturen