Links

Stad Lokeren

http://www.lokeren.be

OVSG  Onderwijssecretriaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw

http://www.ovsg.be

KOOGO  Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs

http://www.koogo.be

Klasse

http://www.klasse.be

CLB  Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Waas en Dender (Lokeren valt hieronder)

http://www.vclbwaasdender.be

Studiewijzer

http://www.studiewijzer.be

Huistaakbeleiding

http://www.vzwhorizon.be

woordpakketten inoefenen

Studietoelage

http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/aanvraag/ 

ICT links zesde leerjaar

http://stedelijkebasisschoolspoele6.yurls.net/nl/page/

Leuke computerspelletjes taal, wiskunde en w.o.

http://www.bingel.be

http://www.computermeester.be

 

Exentra

https://www.exentra.be/